Ханон Системс Пловдив ЕООД
Производство

Ханон Системс Пловдив ЕООД

За компанията

Основната част от дейността на Ханон в завод Пловдив е производството на хидравлични и вакуумни помпи  и на компоненти за автомобилни трансмисии. С придобиването от Ханон Ситемс завод Пловдив продължава по пътя на мащабно разширяване и непрекъснато подобрение. Ханон Пловдив се утвърждава като лидер в технологиите за контрол на хидравлични и вакуумни системи за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, както и машинната обработка на компоненти за трансмисии.

Ние си партнираме с водещите автомобилни производители, за да разширяваме границите на технологиите, подкрепяйки иновативното мислене с производствени и инженерни процеси от световна класа.

 

Нашите служители са различни и това предполага огромното богатство от идеи и интереси, които обогатяват света на Ханон Пловдив. Обединявайки страстта и стремежа за развитие на всички, заедно успяваме да постигаме общите цели. Служителите ни и безкомпромисното качество на продуктите, които произвеждаме, са най-голямото ни предимство в света на конкуренцията.

Ние успяваме, защото даваме на нашите служители свободата да направят реални подобрения и възможността да се ангажират с постиженията си и да споделят успехите на компанията.

В Ханон Пловдив ще станете част от екип, който се разпростира на 4 континента в 20 страни. Нашите култури и езици са различни, но ние споделяме една и съща страст. Присъединете се към екипа ни, който движи напред пазара на автомобилостроенето.

Кариера в компанията
The primary business operations of the Hanon Plovdiv Plant are the manufacturing of hydraulic and vacuum pumps, and vehicles transmissions components. After the acquisition by Hannon Systems, the Plovdiv Plant continues further down the road of massive expansion and continuous improvement. Hanon Plovdiv has established itself as а leader in hydraulic and vacuum systems control technologies, and the associated vehicles transmissions components for world-class automotive manufacturers.

We partner with the leading automotive manufacturers in order to expand the boundaries of our technologies, thus supporting innovative thinking with world-class manufacturing and engineering processes.

Our employees are diverse and this implies an enormous wealth of ideas and interests that enrich the world of Hanon Plovdiv. By uniting the passion and strive for development of all, together we succeed in achieving the common goals. Our employees and the uncompromising quality of our products are our greatest competitive edge.

We succeed because we give our employees the freedom to make real improvements and the opportunity to engage in their achievements and share the company successes.

At Hanon Plovdiv you will become part of a team that spreads over 20 countries across 4 continents. Our culture and languages are diverse, but we share the same passion. Join our team that is driving the automotive market ahead.

 
Контакти
Ханон Системс Пловдив ЕООД
ЕИК: 175425233
Адрес: Индустриална Зона Раковски
Телефон: 032 / 273 800
Fax: 032 / 273 801
 https://www.hanonsystems.com/En
Искам да получавам известия за новите обяви от Ханон Системс Пловдив ЕООД по имейл. Email:  
Всички обяви на Ханон Системс Пловдив ЕООД
15.10.20 Стряма
30.09.20 Стряма
1 - 2 от 2
Корпортивен профил на Ханон Системс Пловдив ЕООД в Jobs.bg. ©2020