The Walt Disney Company Bulgaria EOOD

Известия за новите обяви от The Walt Disney Company Bulgaria EOOD
The Walt Disney Company Bulgaria EOOD
Медии

За компанията

Кариера в компанията

Контакти

The Walt Disney Company Bulgaria EOOD
ЕИК: 131431836

София
location_on The Walt Disney Company Bulgaria EOOD
55 Nikola Y. Vaptsarov Blvd., EXPO 2000, Building 4, Floor 6
1407 Sofia

map Виж на картата

Лични данни
Политика за защита на личните данни на The Walt Disney Company Bulgaria EOOD

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДЪ УОЛТ ДИСНИ КАМПЪНИ, ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

БЪЛГАРИЯ

Последна актуализация: 4 юни 2020 г.

Дружествата от групата на Уолт Дисни („ние“ или „нас/ни“), ценят Вашето доверие и се ангажират с отговорното управление, използване и защита на Личните данни. Лични данни са всяка информация, която идентифицира (пряко или непряко) конкретно лице (дефинирани са по-подробно по-долу). Настоящото уведомление за поверителност описва начина, по който обработваме данните – събиране, използване и съхранение на данните за Кандидатите за работа („ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност“) чрез публично достъпни уебсайтове и приложения (включително такива, които изискват регистрация). Моля, прочетете внимателно настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност, преди да предоставите Личните си данни.

Настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност се прилага навсякъде, където е публикувано. Настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност не се прилага за обработването на данни на потребители или гости, предоставени или събрани от уебсайтове, където е публикувана нашата Глобална Политика за поверителност. Настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност не се прилага и за данни на служители, обработвани в съответствие с приложимо уведомление за поверителност на данните на служителите.

СЪДЪРЖАНИЕ:

• Кои сме ние
• Какви Данни Събираме
• Използване на Данните
• Разкриване на Личните Данни
• Съхраняване на Данни
• Достъп и Коригиране
• Сигурност
• Връзки към Уебсайтове на Трети Лица
• Предаване на Данни и Приложимо Право
• Допълнителна Информация само за ЕИП
• Промени във ВЕКТОРНОТО Уведомление за Поверителност
• За Връзка с Нас


КОИ СМЕ НИЕ

По смисъла на настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност, Администратор на Вашите данни е дружество от групата на Уолт Дисни, която група включва множество различни марки. Списъкът на съответните Администратори на данни може да бъде намерен по-долу. Дружеството от групата на Уолт Дисни, което е Администратор на Вашите данни, носи отговорност за Вашите данни и може да ги използва за целите, описани в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност. Други дружества от групата на Уолт Дисни могат да имат достъп до Ваши данни, когато извършват услуги от името на Администратора(ите) на данни (в качеството на Обработващ лични данни), както и, доколкото приложимото право не позволява да ги използват от свое име (в качеството си на Администратор на данни) за целите, описани в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност.

Настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност се прилага и за събирането и използването на Ваши Лични данни от дружество от групата на Уолт Дисни, което може да се нуждае от достъп до предоставени от Вас данни.


КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Данни, Предоставени от Вас

Ние може да събираме директно от Вас или чрез трети страни (като агенции за подбор на персонал, агенции за осигуряване на временна работа, публични уебсайтове за търсене на работа, в които сте кандидатствали, и др.). Лични данни (съгласно дефиницията в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност) и анонимна информация, които са от значение за търговските ни отношения с Вас, като например:

• Регистрационни данни, които предоставяте при създаване на потребителски профил или при свързване на профила Ви на уебсайт или платформа на трето лице с Вашия регистриран потребителски профил, включително собствено и потребителско име, държава на пребиваване, пол, дата на раждане, имейл адрес и парола;
• Данни, изпратени лично до едно лице или до група от ограничен брой лица чрез нашата функция за съобщения, чат, публикации или други подобни функционалности, когато приложимото право ни позволява да събираме такива данни;
• Данни във връзка с молба за работа, включително данни за контакт, статус на разрешение за работа, CV/автобиография, данни за предишен трудов стаж и образование, умения, препоръки, лицензи, разрешения и сертификати за работа; всякакви други данни, които сте решили да ни предоставите (напр. награди или членство в професионални организации);
• Данни за местоположение, включително такива, предоставени от мобилно или друго устройство, взаимодействащо с наш уебсайт или наше приложение (включително чрез технологии, използващи маяци) или свързани с Вашия IP адрес – с Ваше съгласие и доколкото приложимото право ни позволява да обработваме такива данни;
• Данни за активността, свързани с използването от Вас лично или от лица, оторизирани чрез Вашия потребителски профил, на нашите уебсайтове и приложения, като например съдържанието, което преглеждате или публикувате, колко често използвате нашите услуги и Вашите предпочитания; и
• Данни за използване и преглеждане, технически данни и данни за устройството, когато посещавате нашите уебсайтове, използвате нашите приложения на уебсайтове или платформи на трети лица или отваряте изпратени от нас имейли, включително вида на Вашия браузър или устройство, уникален идентификатор на устройството и IP адрес.

Бисквитки и Други Сходни Технологии

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОНЛАЙН ПРОСЛЕДЯВАНЕ И РЕКЛАМА

Ние и някои доставчици на услуги, действащи от наше име, събираме данни за Вашата активност или за активността на устройства, асоциирани с Вас, в наши уебсайтове и приложения, използвайки технологии за проследяване като бисквитки, Флаш бисквитки, пиксели, тагове, комплекти за разработване на софтуер, приложно-програмни интерфейси и уеб маяци. Дефиниции за някои от изброените технологии за проследяване, както и информация за Вашия избор по отношение на тези технологии, са налични по-долу. Тези данни за проследяване могат да се използват за различни цели, включително, например, за:

• Предоставяне на полезни функции за улесняване на Вашето преживяване, когато се върнете към нашите уебсайтове и приложения (например запомняне на езиковите Ви предпочитания);
• Предоставяне на подходящо съдържание въз основа на Вашите предпочитания, модели на използване и местоположение;
• Наблюдаване, оценка и оптимизиране на използването и функционирането на нашите уебсайтове и приложения; и
• Анализ на трафика на нашите уебсайтове и на уебсайтовете на трети лица.

Ние може да събираме данни независимо дали сте влезли в профила си и дали сте регистрирани, и може да асоциираме тези данни за проследяване с Вашия потребителски профил (ако имате такъв), в който случай ще ги третираме като Лични данни. Доставчиците на услуги, които събират данни за проследяване от наше име, може да Ви предоставят възможност да изберете да не бъдете проследявани онлайн.

Рекламодателите и трети лица също могат да събират данни за Вашата активност на нашите уебсайтове и приложения, на устройства, свързани с Вас, и на уебсайтове и приложения на трети лица, използвайки технологии за проследяване. Данните за проследяване, събрани от тези рекламодатели и трети лица, се използват за определяне кои реклами да виждате както на наши уебсайтове и приложения, така и на уебсайтове и приложения на трети лица.

Може да изберете да не получавате таргетирана реклама от редица рекламни мрежи и партньори, платформи за обмен на данни и доставчици на маркетингови анализи и други дигитални рекламни и маркетингови услуги. Възможно е да имате избор за управление на таргетираната реклама и на други уебсайтове и платформи, които посещавате. Освен това, имате избор за управление на таргетираната реклама, която получавате в приложенията, като използвате настройките и функциите за управление на Вашите устройства (например, като пренастроите рекламния идентификатор на Вашето мобилно устройство и/или се отпишете от реклами, базирани на интереси). Ние спазваме Принципите за саморегулиране на онлайн поведенческата реклама на Алианса за дигитална реклама.

Примери за онлайн технологии за проследяване:

• Бисквитки (Cookies). Бисквитките съставляват частици информация, които даден уебсайт записва на твърдия диск на Вашия компютър, когато посещавате уебсайта. Бисквитките могат да включват пренос на информация от нас към Вас и от Вас директно към нас, към друго лице от наше име или към друго лице в съответствие с неговата политика за поверителност. Може да използваме бисквитките за обединяване на информацията, която събираме за Вас. Можете да изберете опцията компютърът Ви да Ви предупреждава всеки път, когато се записва бисквитка на Вашето устройство, или да блокирате всички бисквитки. Това се прави чрез настройките на Вашия браузър. Всеки браузър е малко по-различен от другите, така че прегледайте Менюто за Помощ на Вашия браузър, за да научите правилния начин за промените Вашите бисквитки. Ако изключите бисквитките, няма да имате достъп до много от функционалностите, които правят използването по-ефективно и някои от нашите услуги няма да работят правилно.
• Флаш бисквитки. Може да използваме локални споделени обекти, понякога наричани Флаш бисквитки, за да съхраняваме Вашите предпочитания или да показваме съдържание въз основа на това, което преглеждате на нашия сайт, за да персонализираме преживяването Ви при посещение. Нашите трети лица доставчици на услуги също може да използват Флаш бисквитки за събиране и съхраняване на данни. Флаш бисквитките се различават от бисквитките на браузъра по количеството, вида и начина на съхраняване на данните. Инструментите за управление на бисквитки на Вашия браузър не премахват Флаш бисквитките. Научете как да управлявате настройките за поверителност и съхранение на Флаш бисквитки. Ако деактивирате Флаш бисквитките, няма да имате достъп до много от функционалностите, които правят Вашето преживяване по-ефективно и някои от нашите услуги няма да работят правилно.
• Уеб маяци. Уеб маяците са малки части от данни, които са вградени в изображения на страниците на уебсайтове. Уеб маяците може да включват предаване на данни директно към нас, към друго лице от наше име или към друго лице в съответствие с неговата политика за поверителност. Може да използваме уеб маяци, за да обединим данните, които събираме за Вас.

НЕ ПРОСЛЕДЯВАЙ

Уеб браузърите могат да предават сигнали „Не проследявай“, които показват, че потребителят не желае да се проследява активността му. Понастоящем не съществува универсално приет стандарт за тълкуване на такива сигнали, но усилията за постигане на консенсус продължават. Научете повече за Не проследявай.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

Ако не е задължително по закон (например здравни данни, събирани съгласно изискванията на закона или по разпореждане на държавен орган), Ви молим да избягвате предоставянето на данни, които могат да бъдат окачествени като чувствителни данни или „специална категория“ данни по смисъла на приложимото право. Чувствителните Лични данни могат да бъдат Лични данни относно Вашия расов или етнически произход; Вашите политически възгледи, религиозни убеждения или други убеждения от подобно естество (философски убеждения); дали сте член на синдикална организация; биометрични данни за целите на уникалната Ви идентификация; данни относно Вашето физическо или психическо здравословно състояние или генетични данни; относно Вашия сексуален живот или Вашата сексуална ориентация; както и данни относно извършване или обвинение в извършване на престъпление, относно присъди или нарушения.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Както споменахме по-горе, дружеството от групата на Уолт Дисни, което е Администратор на Вашите данни, отговаря за Вашите данни и може да ги използва за целите, описани в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност. Други дружества от групата на Уолт Дисни може да имат достъп до Ваши данни, когато извършват услуги от името на Администратора на данни (в качеството на Обработващ лични данни), както и, доколкото приложимото право не забранява да ги използват от свое име (в качеството на Администратор на данни) за целите, описани в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност. В съответствие с приложимото законодателство и възможностите за избор и контрол, които може да са на Ваше разположение, може да използваме данни, събрани от Вас или от устройства, свързани с Вас, за наши търговски цели, включително:
• Предоставяне на услугите, които сте поискали, сте преглеждали или с които сте взаимодействали;
• Комуникиране с Вас относно Вашия потребителски профил или транзакции с нас и изпращане на информация или поискване на обратна връзка относно функциите на нашите уебсайтове и приложения или промени в нашите политики;
• Персонализиране на съдържанието и преживяванията;
• Предоставяне на таргетирана реклама въз основа на Вашата активност в нашите уебсайтове и приложения и в уебсайтове и приложения на трети лица;

o Повече за начина на използване на Вашите данни за персонализиране и проследяване можете да научите в раздел Технологии за Онлайн Проследяване и Реклама по-горе.

• Оценка на дейностите в нашите обекти, включително спазването на приложимите политики и действащите правила за здраве и безопасност;
• Предоставяне на достъп до нашите модули за обучение и сътрудничество, където са налични определени материали и услуги, които имате право да получавате;
• Проследяване на кариерното развитие;
• Опазване на нашите икономически интереси и осигуряване на съответствие и отчитане (например съответствие с нашите политики и с местните законови изисквания, извършване на одити, обработване на жалби и защита при съдебни спорове); и
• Архивиране и съхранение на документация.

СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СПАЗВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Освен за горните цели, ние ще използваме Вашите данни, доколкото местното законодателство позволява, също и за защита на нашите права, включително за: (a) привеждане в изпълнение на настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност и нашите общи условия; (б) защита на правата, поверителността, безопасността или собствеността ни и/или такива на свързани с нас лица, както и Вашите или на трети лица; и (в) за да ни позволи да използваме наличните средства за защита или ограничаване на вредите, които може да претърпим.

Когато е необходимо, ние ще използваме тези данни за целите на:

• съответствие или оценяване на съответствието с приложимите право и регулации; и
• отговор на искания от публични и държавни органи, включително публични и държавни органи извън държавата Ви на пребиваване.

КОРПОРАТИВНИ ТРАНСАКЦИИ

Ние може да използваме Вашите Лични данни за реализиране на корпоративна трансакция, като например предложено или действително преобразуване, сливане, продажба, съвместно предприятие, цесия, прехвърляне или друго разпореждане с всички или част от нашите предприятия, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или подобно производство).

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние може да споделяме Лични данни в рамките на Дружествата от групата на Уолт Дисни за целите, описани в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност. Ние ще предоставим данните на персонал, който има нужда да ги знае за целите, описани в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност. В хода на нашите дейности и доколкото е необходимо за постигане на целите, изброени в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност, Вашите лични данни може да бъдат предадени или да бъде предоставен достъп до тях на следните категории получатели при спазване на принципа за „необходимост да се знае“:
• наши доставчици на ИТ системи, облачни услуги и бази данни, и наши консултанти;
• други наши доставчици, които ни доставят услуги и продукти;

• наши доставчици на професионални услуги, като счетоводители, одитори, правни консултанти и застрахователни брокери; и
• наши доставчици на услуги за архивно съхранение; и
• други трети лица или дружества, посочени в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност и доколкото е разрешено от закона.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Ние ще съхраняваме Вашите Лични данни за период от 6 месеца, освен ако Кандидатът не е предоставил изричното си съгласие за съхраняване на данните за по-дълъг период (ако или когато е приложимо). След изтичането на горепосочените 6 месеца, Ние ще изтрием или унищожим всички документи, съдържащи Лични данни, освен ако специален закон не предвижда друго. В случай че по време на процедурата за подбор са били предоставени оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическата и психическата годност на Кандидата, необходимата квалификационна степен и/или опит за длъжността, Ние следва да върнем горепосочените документи на субектите на данни, които не са били одобрени, в срок от 6 месеца от приключване на процедурата, освен ако специален закон не предвижда друго.

Възможно е запазването на Личните данни за по-дълъг период в случай на възникнал правен спор/производство/искане от компетентен държавен орган. Срокът включва окончателното приключване на производството пред всички инстанции, както и 5-годишен срок от датата на окончателното приключване на съответното производство.

Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг период от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, посочени в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност, или ако действащото законодателство предвижда обработването на данните за по-дълъг период.


ДОСТЪП И КОРИГИРАНЕ

Някои предоставяни от нас уебсайтове и приложения може да Ви позволяват достъп, преглед и промяна на Вашите Лични данни чрез влизане в профила Ви и актуализиране на Вашите потребителски данни. Моля, имайте предвид, че след изпращането им, променените или коригирани данни ще бъдат видими за нас.

Освен до такива данни, можете да поискате достъп до Вашите Лични данни, които събираме, или тяхното изменение, коригиране, заличаване, ограничаване на обработването или преносимост на данните, когато това е разрешено от приложимото право, или можете да възразите срещу обработването въз основа на легитимни интереси. С оглед Вашата защита, ние може да изпълним искания за упражняване на права само по отношение на данни, свързани с конкретния имейл адрес, който сте използвали за изпращане на искането си, и може да се наложи да потвърдим Вашата самоличност преди да отговорим на Вашето искане. Ще се опитаме да изпълним Вашето искане възможно най-скоро, но в рамките на предвидения от закона срок. Моля, имайте предвид, че определени Лични данни може да бъдат извън обхвата на това право на достъп, коригиране или заличаване съгласно местните закони за защита на данните.

СИГУРНОСТ

Сигурността, целостта и поверителността на Вашите данни са изключително важни за нас. Предприели сме адекватни технически, административни, организационни и физически мерки за сигурност, предназначени за защита на Вашите данни от неоторизиран достъп, разкриване, използване и промяна. Редовно преглеждаме нашите процедури за сигурност с оглед внедряване при необходимост на подходящи нови технологии и методи. Моля, имайте предвид, че въпреки всичките ни усилия, нито една мярка за сигурност не е съвършена или непробиваема.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Нашите уебсайтове може да съдържат връзки към други уебсайтове. Настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност не обхваща и ние не носим отговорност за поверителността, информационната сигурност и други практики на трети лица, включително трети лица, управляващи уебсайт или услуга, към които наши уебсайтове препращат. Опциите за поверителност, които сте избрали на уебсайтове или услуги на трети лица, не се прилагат за използването от наша страна на данни, които сме събрали директно чрез нашите уебсайтове и офлайн. Препоръчаме Ви да внимавате, когато напускате нашите уебсайтове и да прочетете правната информация, публикувана на други уебсайтове, включително техните политики за поверителност.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Ние извършваме дейност в целия свят и може да предаваме Ваши Лични данни на отделни дружества от групата на Уолт Дисни или на трети лица на различни места по света за целите, описани в настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност. Където и да бъдат предадени, съхранявани или обработвани Вашите Лични данни от нас, ние ще предприемем подходящи мерки за защита на поверителността на Вашите Лични данни. Освен това, когато използваме или разкриваме Лични данни, предадени от Европейския съюз, ние използваме Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, прилагаме и други средства съгласно законодателството на Европейския съюз за осигуряване на адекватни гаранции, или предварително искаме Вашето съгласие. Спазваме също и съществените изисквания на стандартните договорни клаузи при предаване на Лични данни от Австралия и Аржентина.

ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕКТОРНОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

От време на време може да променяме настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност с оглед адаптирането му към нови технологии, отраслови практики, регулаторни изисквания или за други цели. Ще получите съобщение от нас, ако тези промени са съществени и, когато се изисква от приложимото право, първо ще поискаме Вашето съгласие. Уведомлението за такива промени може да бъде изпратено до Вас по имейл на последния имейл адрес, който сте ни предоставили, или чрез публикуване на нашите уебсайтове и приложения, или предадено по друг начин, в съответствие с приложимото право.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси или искания, свързани с настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас по имейл на адрес: CORP.Disney.Privacy.Team@disney.com. Ако не сте удовлетворени от отговора ни, винаги можете да подадете жалба до съответния регулатор във Вашата юрисдикция.

Допълнителна информация само за ЕИП

Ако сте постоянно пребиваващ в Обединеното кралство или ЕИП, можете също:
• Да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните чрез имейл до DataProtection@disney.co.uk, с всякакви въпроси относно настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност.
• Да подадете жалба до орган за защита на данните във Вашата държава или регион, или по мястото на твърдяното нарушение.

ДЕФИНИЦИИ
Администратор на данни
Администраторът на данни е дъщерно или свързано дружество на Дъ Уолт Дисни Кампъни, което отговаря за Личните данни, събирани и използвани в България в съответствие с настоящото ВЕКТОРНО Уведомление за поверителност от наши уебсайтове и приложения, както следва:

• „ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, адрес: бул. „Никола Й. Вапцаров“ 55, БЦ Експо 2000, сграда 4, ет.6, 1407, София, България

Обработващ лични данни

Обработващият лични данни е физическо или юридическо лице, което обработва Лични данни от името на Администратор (или Администратори) на данни и му е разрешено да обработва данни само съгласно указанията на Администратора на данни.

Лични данни

Лични данни означава информация, която идентифицира, отнася се до, описва, може да бъде асоциирана или сравнително лесно да бъде свързана (пряко или непряко) с конкретно лице, като например име на лицето, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер.


Дружества от групата на Уолт Дисни

Дружествата от групата на Уолт Дисни
означава Дъ Уолт Дисни Кампъни и неговите дъщерни и свързани дружества, които предлагат своите продукти и услуги под различни търговски марки. Тези дружества, включително някои бивши активи на 21st Century Fox, извършват различни търговски дейности, включително управление на тематични паркове и туризъм, кино и телевизия, издателска дейност, потребителски продукти и интерактивни услуги.