ПУЛСИО ООД
Бизнес, консултантски услуги, Маркетинг/Реклама/ПР, Производство

ПУЛСИО ООД

За компанията

 Pulsio is a French - Bulgarian company which specializes in the production of quality and luxurious printed products for the Western European markets, and namely novels, children books, art books, comics, catalogues, brochures. Leader in France, Belgium and Switzerland with 11% market share and  with new prospective markets like the UK, Germany and USA.

As a bulgarian growth company, Pulsio attracted investments
from Black Peak fund and the European Investment to help the acquisition of a modern printing facility (9 000m, 160 people, new printing equipment) and the development of an online web to print software.

The Corporate culture is oriented towards the customer and
their needs and is based on self-reliance, responsibility, initiative and speed. The level of hierarchy is not strictly defined. The personal example, the ability and the effort are leading, rather than orders. The company likes to experiment with new products and to overcome difficulties. It is suitable
for people who are not afraid of the unknown, who like new challenges and know that they can cope in stressful situations when unprepared, thanks to their personal skills and the colleagues, who will always support them when needed.

With the company's development and penetration of new
markets, the company is constantly looking for suitable candidates for key positions in trade, marketing, account management and project management. Pulsio е френско - българска компания, специализирана в производството на качествени и луксозни печатни продукти за западноевропейските пазари, а именно романи, детски книги, книги за изкуство, комикси, каталози, брошури.

Лидер във Франция, Белгия и Швейцария с 11% пазарен дял и с нови перспективни пазари като Великобритания, Германия и САЩ.

Като бързоразвиваща се българска компания, Pulsio привлече инвестиции от инвестиционните фондове Black Peak и от European Investment, за да подпомогне придобиването на ново и модерно печатно оборудване (нашият персонал е над 160 човека и в производството ни се работи на нови печатарски машини) и развитието на онлайн софтуер за печат.

Корпоративната култура е ориентирана към клиента и към техните нужди и се основава на увереност в себе си, отговорност, инициативност и бързина. В Pulsio няма строго определена йерархична структура – за нас е важен личният пример, способността и усилията на всеки, а не заповедите. Компанията обича да експериментира с нови продукти и да преодолява трудностите. Pulsio е компания, подходяща за хора, които не се страхуват от непознатото, които обичат новите предизвикателства и знаят, че могат да се справят в стресови ситуации, благодарение на личните си умения и с помощта на колегите, които винаги ще ги подкрепят, когато е необходимо.

С развитието на компанията и навлизането на нови пазари, компанията непрекъснато търси подходящи кандидати за ключови позиции в търговията, маркетинга, финасови специалисти и експерти в управлението на проекти.

 
Контакти
ПУЛСИО ООД
ЕИК: 131288594
Адрес: гр. София, жк. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 3
Телефон: 0893 042 128
 www.pulsio.net
Длъжностно лице по защита на личните данни - ПУЛСИО ООД
Искам да получавам известия за новите обяви от ПУЛСИО ООД по имейл. Email:  
Всички обяви на ПУЛСИО ООД
вчера Пловдив
вчера София
13.08.19 София; Заплата от 700 до 900 BGN (Нето)
днес София
15.08.19 София; Заплата 900 BGN (Бруто)
01.08.19 София
01.08.19 София
1 - 7 от 7
Корпортивен профил на ПУЛСИО ООД в Jobs.bg. ©2019