КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД

Известия за новите обяви от КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД
КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД
Сервизна дейност

В България

  • calendar_today От 2007
  • people_alt 90 служители
  • location_on София

Глобално

  • calendar_today Основана 2007
  • people_alt 30000 служители
  • location_on Neutraubling, Rosenheim, Collenberg, Flensburg, Budapest, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Shanghai, Copenhagen, Westhoughton, Buttwil, Moscow, Epernay, Casablanca, Barcarena.....

За компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД

МЕЙНТЕК СЪРВИЗ ЕООД


Политика за защита на лични данни, събирани при кандидатстване за работа

В процеса по кандидатстване за нашите вакантни позиции, ние, МЕЙНТЕК СЪРВИЗ ЕООД, ще поискаме да ни предоставите определени Ваши лични данни.
Настоящата политика определя целите въз основа на които събираме данните, начините по които ще обработваме тези данни и срока за който ще ги съхраняваме съблюдавайки законовите изисквания, приложими по отношение на КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД с гаранция за подходящата им защита.
Кои сме ние?
Личните Ви данни се обработват от КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД в качеството ни на администратор на тези лични данни. Можем да предаваме данните Ви на други дружества, които са част от групата на КРОНЕС за целите на подбора и при потенциално наемане на работа, като част от трудовото Ви правоотношение.
В случаите, в които това е разумно обосновано, можем да разкрием тези данни на трети лица, във връзка с правоприлагане или разследване от регулаторен орган, както и с цел извършване на проверки преди наемането на работа до степента, позволена от закона.

Какви лични данни можем да събираме от Вас на този етап?
Като част от процеса по набиране на нови служители събираме Вашите данни за:
• Контакт: имена, година на раждане, и-мейл и телефони за връзка и др.
• Образование: дипломи, сертификати, свидетелства за професионална квалификация, свидетелство за управление на МПС и др.
• Трудова дейност: професионална биография, препоръки
• Можем също така да Ви поканим да попълните определени тестове или да вземете участие в определени дейности, като ще запазим резултатите от тях.


Какви права имате?
• Ако желаете, имате право да дадете изричното си съгласие на КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД да съхранява данните ви за срок от една година с цел последваща оценка на уменията и компетенциите Ви, при неуспешна настояща канддатура с възможност за наемане на работа.
• Имате право на достъп и информация за събраните Ваши данни
• Имате право на заличаване, коригиране на Вашите лични данни.
• Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Не извършваме никакви допълнителни проучвания на кандидатите, освен проверките, свързани с установяване на правоспособността на кандидата да заема длъжността. Избираме одобрените кандидати, като използваме немеханизиран процес на подбор, при който взимаме предвид съответния опит и умения за длъжността.
В случай че станете част от нашия екип в КРОНЕС Сървиз Юръп ЕООД, ще съберем и други Ваши лични данни.

Лице за контакт, към което да отправяте въпросите си относно тълкуването на настоящото известие.

Служител за връзка по въпросите на личните данни:
М. Великова
тел: 02 / 9746462
мейл: office@krones-service.bg