СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД

Известия за новите обяви от СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД

Защо да избера СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД

circle
лоялен работодател
circle
кариерно развитие
circle
работна среда

Ценности на СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД

circle
Загрижени сме
circle
Отдадени сме
circle
Смели сме

Работна среда

beach_access 20 - 27 дни годишен отпуск
watch_later Гъвкаво работно време
weekend Възможност за работа от вкъщи

Интервю и назначаване

voice_chat Възможност за дистанционно интервю

Придобивки

 • check_box Допълнително здравно осигуряване
 • check_box Безплатна храна
 • checkroom предоставяне и поддръжка на работно облекло
 • restaurant_menu ваучери за храна
 • mood ваучери за Коледа и Великден
 • directions_bus безплатен транспорт
 • laptop_mac хибридна организация на работа
 • star допълнителен отпуск за дългосрочна служба
 • euro месечни и годишни бонуси
СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД
Производство на машини за строителството

В България

 • people_alt 214 служители
 • people_alt 2 ИТ специалисти
 • location_on Русе

Глобално

 • business Централа в Швеция
 • calendar_today Основана 1987
 • people_alt 13000 служители

За компанията

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА

(A) Настоящата Декларация


Тази Декларация издава Husqvarna AB (публ.) от свое име и от името на своите филиали и съдружници (наричани общо „Husqvarna Group“, „ние“, „нас“ „наш“). Тя е предназначена за лица извън нашата организация, с които взаимодействаме, включително клиенти, посетители на уебсайтовете ни, потребители на приложенията ни, други потребители на нашите продукти или услуги, както и посетители на нашите обекти (наричани общо „Вие“). Дефинираните термини, използвани в тази Декларация, са обяснени в раздел (S) по-долу.

Информация за съответните администратори на лични данни съгласно тази Декларация за поверителност е посочена в раздел (R) по-долу.

Тази Декларация може от време на време да бъде променяна или актуализирана, за да отразява промените в нашите практики за обработване на лични данни или промени в приложимите закони. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно настоящата Декларация и да проверявате редовно тази страница, за да се запознаете с промените, които може да сме направили в съответствие с условията на настоящата Декларация.

(B) Събиране на лични данни


Събиране на лични данни: Събираме или получаваме лични данни за Вас от следните източници:
• Предоставени ни данни: Получаваме лични данни, когато тези данни ни се предоставят (напр. когато се свържете с нас чрез имейл или телефон или по какъвто и да било друг начин, или когато ни дадете служебната си визитна картичка, или когато кандидатствате за работа).
• Данни от взаимоотношения: Събираме или получаваме лични данни в хода на нормалните взаимоотношения с Вас (напр. когато осигуряваме някоя услуга на Вас или Вашия работодател).
• Публикувани от Вас данни: Събираме или получаваме лични данни, които Вие явно избирате да направите публични, включително чрез социални медии (напр. може да събираме информация от Вашия(ите) профил(и) в социалните медии, ако направите публичен пост във връзка с нас).
• Данни от приложения: Събираме или получаваме лични данни, когато изтегляте или използвате което и да било от нашите приложения, включително когато използвате някое приложение във връзка с автокосачка или други наши продукти.
• Данни от сайтове: Събираме или получаваме лични данни, когато посещавате който и да било от нашите сайтове или използвате каквито и да било функции или ресурси, предоставени на или чрез някой сайт.
• Регистрационни данни: Събираме или получаваме лични данни, когато използвате или се регистрирате да използвате които и да било наши сайтове, приложения, продукти или услуги.

• Информация от съдържание или реклами: Ако изберете да взаимодействате с каквото и да било съдържание или реклами на трети страни, налични на сайт или в приложение, ние получаваме лични данни за Вас от съответната трета страна.
• Информация от трети страни: Събираме или получаваме лични данни, които ни се предоставят от трети страни (напр. агенции за проверка на кредитоспособността, правоприлагащи органи и др.)

(C) Създаване на лични данни


Ние също създаваме лични данни за Вас при определени обстоятелства, например записи на Вашите взаимодействия с нас и подробности за предишните Ви покупки.

(D) Категории лични данни, които обработваме


Обработваме следните категории лични данни във връзка с Вас:
• Данни за личността: собствено(и) име(на); предпочитано име; и снимка.
• Демографска информация: пол; дата на раждане/възраст; националност; обръщение; звание; и предпочитания за език.
• Данни за контакт: адрес за кореспонденция; адрес за доставка; телефонен номер; имейл адрес; подробности за лични асистенти, ако е необходимо; данни за приложения за съобщения; данни за онлайн съобщения; и детайли за социални медии.
• Записи за дадените съгласия: записи за съгласията, които сте дали, заедно с датата и часа, по какъв начин съгласието е дадено, както и всякаква свързана информация (напр. предмета на съгласието).
• Данни за покупки: записи на покупки и цени; име, адрес, телефонен номер за контакт и имейл адрес на получателя.
• Данни за плащане: записи на фактури; записи на плащания; адрес за фактуриране; начин на плащане; номер на банкова сметка или кредитна карта; име на картопритежателя или титуляра на сметката; данни за сигурност на картата или сметката; началната дата на валидност на картата; крайната дата на валидност на картата; данни за BACS; данни за SWIFT; данни за IBAN; сума на плащане; дата на плащане; и записи за чекове.
• Данни във връзка с нашите сайтове и приложения: тип устройство; операционна система; тип браузър; настройки на браузъра; IP адрес; езикови настройки; дати и часове на свързване към даден сайт; статистики за използването на приложения; настройки на приложения; дати и часове на свързване с дадено приложение; данни за местонахождение и друга техническа комуникационна информация (някои от тези данни може да представляват лични данни); потребителско име; парола; данни за сигурност при влизане; данни за използването; обобщена статистическа информация.
• Данни за работодателя: когато взаимодействате с нас в качеството си на служител на трета страна, името, адреса, телефонния номер и имейл адреса на Вашия работодател, доколкото е необходимо.
• Данни от съдържание или реклами: записи на Вашите взаимодействия с нашите онлайн реклами и съдържание, записи на реклами и съдържание, намиращи се на страници или екрани на приложението, които са Ви показвани, както и всяко взаимодействие, което сте имали със съдържанието или рекламите (напр. посочване („hover“) с курсора на мишката, щраквания с мишката, всички изцяло или частично попълнени формуляри) и взаимодействия със сензорни екрани.

• Мнения и възгледи: всякакви мнения и възгледи, които избирате да ни изпратите или посочвате в публичен пост във връзка с нас на платформи на социални медии.

(E) Чувствителни лични данни


В хода на нормалните ни дейности не се стремим да събираме или да обработваме по друг начин чувствителни лични данни. Когато стане необходимо да обработим Вашите чувствителни лични данни по каквато и да било причина, ние разчитаме на някое от следните правни основания:
• Съответствие с приложимите закони: Може да обработваме Вашите чувствителни лични данни, когато обработването се изисква или разрешава от приложимите закони (напр., за да спазваме нашите задължения за отчетност във връзка с разнообразието);
• Откриване и предотвратяване на престъпления: Може да обработваме Вашите чувствителни лични данни, когато обработването е необходимо за откриването или предотвратяването на престъпления (напр. предотвратяване на измами);
• Установяване, упражняване или защита на законни права: Може да обработваме Вашите чувствителни лични данни, когато обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на законни права; или
• Съгласие: Може да обработваме Вашите чувствителни лични данни, когато предварително сме получили Вашето изрично съгласие, в съответствие с приложимото право, преди да обработим Вашите чувствителни лични данни (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).

Ако ни предоставяте чувствителни лични данни, трябва да се уверите, че е законно да ни разкривате такива данни и трябва да се уверите, че за обработването на тези чувствителни лични данни се прилага валидно правно основание.

(F) Цели на обработването и правни основания за обработването


Целите на обработването на лични данни в съответствие с приложимите закони и правните основания за това обработване, са следните:

Дейности по обработването Правни основания за обработването
• Предоставяне на сайтове, приложения, продукти и услуги: предоставяне на нашите сайтове, приложения, продукти или услуги; предоставяне на промоционални артикули при заявка; и комуникация с Вас във връзка с тези сайтове, приложения, продукти или услуги. • Обработването е необходимо във връзка с всеки договор, който сте сключили с нас, и за предприемане на предварителни стъпки преди сключването на договор с нас; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработването с цел да Ви предоставяме нашите сайтове, приложения, продукти или услуги (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Получили сме предварителното Ви съгласие за обработването (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).

Дейности по обработването Правни основания за обработването
• Нашите бизнес дейности: за работата и управлението на нашите сайтове, приложения, продукти и услуги; за да Ви предоставяме съдържание; за да Ви показваме реклами и друга информация; за комуникация и взаимодействие с Вас чрез нашите сайтове, приложения, продукти или услуги; и за да Ви уведомяваме относно промени в които и да било от нашите сайтове, приложения, продукти или услуги.
• Обработването е необходимо във връзка с всеки договор, който сте сключили с нас, и за предприемане на предварителни стъпки преди сключването на договор с нас; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработването за целите на работата и управлението на нашите сайтове, приложения, продукти или услуги, които Ви предоставяме (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Получили сме предварителното Ви съгласие за обработването (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).
• Комуникации и маркетинг: комуникация с Вас чрез каквито и да било средства (включително чрез електронна поща, телефон, текстово съобщение, социални медии, поща или лично) относно новини и друга информация, която може да Ви интересува, винаги след Ваше предварително съгласие за включване, доколкото това се изисква според приложимите закони; поддържане и актуализиране на данните Ви за контакт, когато е уместно; и получаване на предварителното Ви съгласие за включване, когато се изисква.
• Обработването е необходимо във връзка с всеки договор, който сте сключили с нас, и за предприемане на предварителни стъпки преди сключването на договор с нас; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработването с цел да комуникираме с Вас, винаги в съответствие с приложимите закони (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Получили сме предварителното Ви съгласие за обработването (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).
• Управление на ИТ системи: за работата и управлението на нашите системи за комуникация, ИТ и сигурност; за одити (включително одити на сигурността) и наблюдение на тези системи.
• Обработването е необходимо за спазване на правно задължение; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработката за целите на управлението и поддръжката на нашите комуникационни и ИТ системи (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи).
• Здраве и безопасност: оценки на здравето и безопасността, поддържане на съответни записи; осигуряване на безопасна и сигурна среда в нашите обекти; и спазване на съответните правни задължения.
• Обработването е необходимо за спазване на правно задължение; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработването с цел да осигуряваме безопасна и сигурна среда в нашите обекти (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Обработването е необходимо за защитата на жизненоважните интереси на което и да било лице.
• Финансово управление: продажби; финанси; корпоративни одити; и управление на доставчици.
• Имаме законен интерес да извършваме обработката с цел да управляваме и да работим по нашите бизнес въпроси от финансов характер (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Получили сме предварителното Ви съгласие за обработването (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).
• Проучвания: общуване с Вас, за да разберем мнението Ви относно нашите сайтове, приложения, продукти или услуги.
• Имаме законен интерес да извършваме обработката за целите на проучвания, доклади за удовлетвореност на клиентите и пазарни проучвания (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Получили сме предварителното Ви съгласие за обработването (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).

Дейности по обработването Правни основания за обработването
• Сигурност: физическа сигурност на нашите обекти (включително записи на посещенията на нашите обекти); записи от системи за видеонаблюдение (CCTV); и електронна сигурност (включително записи за влизане в системите и данни за достъп).
• Обработването е необходимо за спазване на правно задължение; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработката с цел да осигуряваме физическата и електронната сигурност на фирмата и обектите си (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи).
• Разследвания: откриване, разследване и предотвратяване на нарушения на правилата, както и на криминални престъпления, в съответствие с приложимите закони.
• Обработването е необходимо за спазване на правно задължение; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработката за целите на откриване и предпазване от нарушения на нашите правила и на приложимите закони (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи).
• Съдебни производства: установяване, упражняване и защита на законни права.
• Обработването е необходимо за спазване на правно задължение; или
• Имаме законен интерес да извършваме обработката за целите на установяване, упражняване и защита на нашите законни права (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи).
• Спазване на правни задължения: спазване на нашите правни и регулаторни задължения според приложимите закони.
• Обработването е необходимо за спазване на правно задължение.
• Подобрение на нашите сайтове, приложения, продукти и услуги: откриване на проблеми в нашите сайтове, приложения, продукти или услуги; планиране на подобрения в нашите сайтове, приложения, продукти или услуги; и създаване на нови сайтове, приложения, продукти или услуги.
• Имаме законен интерес да извършваме обработването с цел да Ви предоставяме нашите сайтове, приложения, продукти или услуги (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Получили сме предварителното Ви съгласие за обработването (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).
• Предотвратяване на измами: Откриване, предотвратяване и разследване на измами. • Обработването е необходимо за спазване на правно задължение (особено по отношение на приложимото трудово право); или
• Имаме законен интерес да извършваме обработката за целите на откриване и предпазване от измами (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи).
• Набиране на персонал, кандидатури за работа: дейности по набиране на персонал; обяви за работа; провеждане на интервюта; анализ на пригодността за съответната длъжност; записи за решения за назначаване; подробности за предложението за работа; и подробности за приемането.
• Обработването е необходимо за спазване на правно задължение (особено по отношение на приложимото трудово право); или
• Имаме законен интерес да извършваме обработката за целите на дейности по набиране на персонал и разглеждане на кандидатури за работа (до степента, до която над този законен интерес нямат преимущество Вашите интереси, основни права или свободи); или
• Получили сме предварителното Ви съгласие за обработването (това правно основание се използва само във връзка с обработване, което е изцяло доброволно – не се използва за обработване, което е необходимо или задължително по какъвто и да било начин).

(G) Разкриване на лични данни на трети страни


Ние разкриваме лични данни на други предприятия от Husqvarna Group за законни бизнес цели и за работата на нашите сайтове, приложения, продукти или услуги, предоставяни на Вас, в съответствие с приложимите закони. Освен това разкриваме личните Ви данни на:
• Вас и, когато е уместно, назначените от Вас представители;
• правни и регулаторни органи при поискване или с цел съобщаване за действително или подозирано нарушение на приложимите закони или наредби;
• счетоводители, одитори, адвокати и други външни професионални съветници на Husqvarna Group съобразно законово обвързващи договорни задължения за поверителност;
• трети страни, обработващи лични данни (като доставчици на платежни услуги, транспортни фирми и др.), намиращи се навсякъде по света, в съответствие с изискванията, посочени по-долу в този раздел (G);
• всяка съответна страна, правоприлагащ орган или съд, доколкото това е необходимо за установяване, упражняване или защита на законни права;
• всяка съответна страна за целите на предотвратяване, разследване, откриване или наказателно преследване на престъпления или за изпълнение на наказателни санкции;
• всяка трета страна-приобретател, в случай че продадем или прехвърлим цялата или дадена съответна част от нашия бизнес или активи (включително в случай на реорганизация, закриване или ликвидация); и
• всяка съответна трета страна-доставчик, когато нашите сайтове и приложения използват реклами, плъгини или съдържание от трети страни. Ако изберете да взаимодействате с такива реклами, плъгини или съдържание, Вашите лични данни може да бъдат споделени със съответната трета страна-доставчик. Препоръчваме Ви да прегледате правилата за поверителност на тази трета страна, преди да взаимодействате с нейните реклами, плъгини или съдържание.

Ако ангажираме трета страна, обработваща лични данни, за да обработи Вашите лични данни, тя ще има законово обвързващи договорни задължения:
i) да обработва личните данни само в съответствие с нашите предварителни писмени инструкции; и
ii) да използва мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни; наред с всички допълнителни изисквания съгласно приложимите закони.

(H) Профилиране


(I) Прехвърляне на лични данни към други държави


Поради международния характер на дейностите ни ние прехвърляме лични данни в рамките на Husqvarna Group, както и към трети страни, както е посочено в раздел (G) по- горе, във връзка с целите, описани в настоящата Декларация. По тази причина прехвърляме лични данни към други държави, които е възможно да имат различни закони

и нормативни изисквания за защита на данните от тези, които се прилагат в държавата, в която се намирате.

Когато прехвърляме Ваши лични данни от ЕИП към получатели извън ЕИП, които не се намират в юрисдикции с адекватно ниво на защита, правим това въз основа на стандартни договорни клаузи. Имате право да поискате копие от нашите стандартни договорни клаузи, използвайки данните за контакт, посочени в раздел (R) по-долу.

Моля, имайте предвид, че когато Вие прехвърляте лични данни директно към предприятие на Husqvarna Group със седалище извън ЕИП, ние не носим отговорност за това прехвърляне на личните Ви данни. Въпреки това ние ще обработваме личните Ви данни, от момента, в който ще получим тези данни, в съответствие с предвиденото в тази Декларация.

(J) Защита на данните


Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, предвидени да защитават личните Ви данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване, неразрешен достъп и други незаконосъобразни или неразрешени начини на обработване, в съответствие с приложимите закони.

Тъй като интернет е отворена система, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Макар че ще въведем всички разумни мерки, за да защитаваме личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на данните Ви, които ни предавате чрез интернет – всяко такова предаване е на Ваша собствена отговорност и Вие сте отговорни да се погрижите, че всички лични данни, които ни изпращате, са изпратени по сигурен начин.

(K) Точност на данните


Предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме:
• че личните Ви данни, които обработваме, са точни и, когато е необходимо, се поддържат актуализирани; и
• че Ваши неточни лични данни, които обработваме (като се имат предвид целите, за които те се обработват), незабавно се изтриват или поправят.

От време на време може да искаме от Вас да потвърдите точността на личните си данни.

(L) Свеждане на данните до минимум


Предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че личните Ви данни, които обработваме, се ограничават до разумно необходимите във връзка с целите, описани в настоящата Декларация.

(M) Запазване на данните


Предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват само за минималния период, необходим за целите, описани в настоящата Декларация. Критериите за определяне на периода, през който ще запазим личните Ви данни, са следните:

(1) ще запазваме лични данни във форма, позволяваща идентифициране, само докато:

(a) имаме продължаващи взаимоотношения с Вас (напр. когато сте потребител на нашите услуги или законно сте включени в нашия списък за изпращане на поща и не сте се отписали); или
(b) личните Ви данни са необходими във връзка със законните цели, описани в настоящата Декларация, за които имаме валидно правно основание (напр. когато личните Ви данни са включени в договор между нас и Вашия работодател и ние имаме законен интерес да обработим тези данни за целите на нашите бизнес дейности и за да изпълняваме задълженията си по този договор; или когато имаме правно задължение да запазим личните Ви данни),

плюс:
(2) продължителността на:

(a) всеки приложим давностен срок съгласно приложимите закони (т.е. всеки период, през който дадено лице може да предяви правна претенция срещу нас във връзка с Вашите лични данни или за който се отнасят личните Ви данни); и
(b) допълнителен срок от два (2) месеца след изтичане на този приложим давностен срок (така че ако дадено лице предяви претенция в края на давностния срок, ние все още да имаме разумен период от време, през който да идентифицираме всички лични данни, отнасящи се до тази претенция),

и:
(3) в допълнение, ако се предявят съответни правни претенции, ние продължаваме да обработваме лични данни за каквито допълнителни периоди са необходими във връзка с претенцията.


През периодите, посочени в горните параграфи (2)(a) и (2)(b), ще ограничим нашата обработка на личните Ви данни до съхраняването и защитата на тези данни, освен до степента, до която тези данни трябва да бъдат разгледани във връзка с каквито и да било правни претенции или задължения съгласно приложимите закони.

След като периодите в горните параграфи (1), (2) и (3) изтекат, както е приложимо за всеки от тях, ние ще:
• изтрием окончателно или ще унищожим съответните лични данни; или
• ще анонимизираме съответните лични данни.

(N) Вашите законни права


Съгласно приложимите закони Вие може да имате следните права по отношение на обработката на съответните Ви лични данни:
• правото да не ни предоставяте личните си данни (имайте предвид обаче, че ако не ни дадете личните си данни, ние няма да можем да Ви предоставим цялостната полза от нашите сайтове, приложения, продукти или услуги – напр. без необходимите детайли може да не е възможно да обработваме исканията Ви);
• правото да поискате достъп до или копия на съответните Ви лични данни, заедно с информация относно естеството, обработването и разкриването на тези съответни лични данни;
• правото да поискате поправка на каквито и да било неточности в съответните Ви лични данни;
• правото да поискате на законна основа:
o изтриване на съответните Ви лични данни; или
o ограничаване на обработването на съответните Ви лични данни;
• правото определени Ваши съответни лични данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, доколкото това е приложимо;
• в случаите, в които ние обработваме с Ваше съгласие съответните Ви лични данни, правото да оттеглите съгласието си (като имате предвид, че такова оттегляне не се отразява на законността на каквото и да било обработване, извършено преди датата, на която сме получили известие за такова оттегляне, и не възпрепятства обработването на личните Ви данни във връзка с каквито и да било други налични правни основания); и
• правото да подавате жалби във връзка с обработването на съответните Ви лични данни до даден орган за защита на данните (и по-специално органа за защита на данните в държавата-членка на ЕС, в която живеете или работите или в която е извършено предполагаемото нарушение, според това кое от тези условия е приложимо).


Това не се отразява върху законоустановените Ви права.

За да упражните едно или повече от тези права, да зададете въпрос относно тези права или което и да било друго условие на тази Декларация или във връзка с обработката на Вашите лични данни от наша страна, моля, посетете https://privacyportal.husqvarnagroup.com или използвайте данните за контакт, посочени в раздел (R) по-долу. Моля, обърнете внимание, че:
• в някои случаи ще бъде необходимо да представите доказателства за самоличността си, преди да можем да дадем ход на тези права; и
• когато искането Ви налага установяване на допълнителни факти (напр. определяне дали някое обработване не отговаря на изискванията на приложимите закони), ние

ще разследваме искането Ви в разумно кратък срок, преди да решим какви действия да предприемем.

(O) Бисквитки и подобни технологии


Когато посещавате сайт или използвате приложение, ние обикновено поставяме бисквитки на устройството Ви или прочитаме вече съществуващи в него бисквитки, винаги при наличие на съгласие от Ваша страна, когато се изисква, в съответствие с приложимите закони. Ние използваме бисквитки, за да запишем информация за устройството Ви, браузъра Ви и, в някои случаи, за Вашите предпочитания и навици за сърфиране. Това ни помага да направим сайта си по-добър и лесен за използване. Ние обработваме лични данни, използвайки бисквитки и други подобни технологии, в съответствие с нашата Политика за бисквитки https://www.husqvarna.com/bg/cookies/
http://www.universalaccessories.com/bg/cookies/ https://www.gardena.com/bg/politika-za-poveritelnost-i-biskvitki/

(P) Условия за ползване


Всяко използване на нашите сайтове, приложения, продукти или услуги се урежда от нашите Условия за ползване https://www.husqvarna.com/bg/terms/ http://www.universalaccessories.com/bg/terms-of-use/, https://www.gardena.com/bg/uslovia/. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате нашите Условия за ползване, за да се запознаете с промените, които може да правим от време на време.

(Q) Директен маркетинг


Ние обработваме лични данни, за да се свържем с Вас чрез имейл, телефон, директна поща или по друг начин и да Ви дадем информация относно сайтове, приложения, продукти или услуги, които може да Ви интересуват. Ако ние Ви предоставяме сайтове, приложения, продукти или услуги, ние може да Ви изпращаме информация относно нашите сайтове, приложения, продукти или услуги, предстоящи промоции и друга информация, която би могло да Ви интересува, използвайки данните за контакт, които сте ни предоставили, винаги след Ваше предварително съгласие за включване, доколкото това се изисква според приложимите закони.

Можете да се отпишете във всеки момент от нашия списък за промоционални имейли, като просто щракнете върху връзката за отписване, дадена в края на всеки промоционален имейл, който получавате от нас. След като се отпишете, ние няма повече да Ви изпращаме промоционални имейли, но ще продължаваме да се свързваме с Вас в някои случаи, доколкото това е необходимо за целите на каквито и да било сайтове, приложения, продукти или услуги , които сте заявили.

(R) Данни за администраторите на лични данни


За целите на тези правила съответните администратори на лични данни са:

Юридическо лице- администратор на лични данни Данни за контакт
Husqvarna AB (публ.) Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Швеция
Agroland София 1700, бул. 8 Декември №13, Студентски град, Офис 5

Можете също да се свържете с нас, използвайки нашия онлайн формуляр за контакт, наличен на https://privacyportal.husqvarnagroup.com. Можете да намерите списък на всички юридически лица-администратори на лични данни от Husqvarna Group на http://www.husqvarnagroup.com/en.

Можете да се свържете с отговорника по защита на данните за нашата група, използвайки посочената по-горе информация, както и изпращайки имейл на dpo@husqvarnagroup.com.

(S) Определения

• „Приложение“ означава всяко приложение, предоставяно от нас (включително когато предоставяме такива приложения чрез магазини или пазари на трети страни, или по какъвто и да било друг начин), включително, но не само, Automower Connect, My Automower, Husqvarna Battery Connect и Husqvarna Fleet Services 2.0.

• „Юрисдикция с адекватно ниво на защита“ означава юрисдикция, която официално е определено от Европейската комисия, че осигурява адекватно ниво на защита на личните данни.

• „Бисквитка“ означава малък файл, който се поставя на устройството Ви, когато посетите някой уебсайт (включително нашите уебсайтове). Когато в тази Декларация се споменават „бисквитки“, това включва и други подобни технологии, като уебмаяци и ясни GIF файлове.

• „Администратор на лични данни“ означава юридическото лице, което решава как и защо се обработват личните данни. В много юрисдикции администраторът на лични данни носи главната отговорност за спазване на приложимите закони за защита на данните.

• „Орган за защита на данните“означава независим обществен орган, който има правното задължение да следи спазването на приложимите закони за защита на данните.

• „ЕИП“ означава Европейското икономическо пространство.

• „Лични данни“ означава информация, която се отнася до дадено лице или чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице.

• „Обработваме“, „Обработване“ или „Обработено” означава всичко, което се прави с каквито и да било лични данни, чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

• „Обработващ лични данни“ означава всяко физическо или юридическо лице (освен служителите на администратора на лични данни), което обработва лични данни от името на администратора на лични данни.

• „Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

• „Съответни лични данни“ означава лични данни, по отношение на които ние сме администратор на лични данни.

• „Чувствителни лични данни“ означава лични данни за расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи, физическо или психическо здраве, сексуален живот, действителни или предполагаеми криминални престъпления или наказания, национален идентификационен номер и всякакъв друг вид информация, считана за чувствителна според приложимите закони.

• „Стандартни договорни клаузи“ означава образци на клаузи за прехвърляне, приети от Европейската комисия или приети от даден орган за защита на данните и одобрени от Европейската комисия.

• „Сайт“ означава всеки уебсайт, опериран или поддържан от нас или от наше име.

Last updated 24 May 2018