Палфингер Продукционстехник България ЕООД - клон София

Известия за новите обяви от Палфингер Продукционстехник България ЕООД - клон София

Придобивки

 • check_box бонус /х2/
 • check_box ваучери за храна
 • check_box допълнително здравно осигуряване
 • check_box 25 дни платен годишен отпуск
 • check_box надбавка за транспорт
 • check_box карта за спорт
Палфингер Продукционстехник България ЕООД - клон София
Световен лидер в производството на подемно-транспортни системи и решения с 10 хиляди работници на 4 континента.

В България

 • calendar_today От 1999
 • people_alt 1400 служители
 • location_on гр.София, гр.Червен бряг, с.Тенево

Глобално

 • calendar_today Основана 1932
 • people_alt 12000 служители
 • location_on Австрия, Германия, Словения, Италия, Франция, Румъния, Холандия, Дания, Великобритания, Норвегия, САЩ, Канада, Русия, Бразилия, Виетнам

За компанията

Кариера в компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Палфингер Продукционстехник България ЕООД - клон София

Политика за защита на лични данни на
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Настоящата декларация за защита на данните служи само за изпълнение на нашето задължение за предоставяне на
информация съгласно законодателството за защита на данните.
Тук Ви информираме подробно за това:
• кои сме ние и как можете да се свържете с нас;
• кои категории лични данни обработваме, от кои източници се снабдяваме с данни, за какви цели и на какво
правно основание обработваме лични данни;
• на кого предаваме лични данни;
• колко дълго съхраняваме лични данни;
• какви права имате по отношение на Вашите лични данни, които се обработват от нас;

1. КОНТАКТ
Monika Petkova
HR Manager
PALFINGER PRODUKTIONSTECHNIK BULGARIA EOOD
Complex BETA
5980 Cherven brjag | Bulgaria
T +359 659 99 149
m.petkova@palfinger.com

Denitsa Dineva
HR Manager
PALFINGER PRODUKTIONSTECHNIK BULGARIA EOOD
Industrial zone
8672 Tenevo / Bulgaria
tel: +359 (0)46 680 102
mail to: d.dineva@palfinger.com
http://www.palfinger.com

2. КАТЕГОРИИ ДАННИ И ЦЕЛ
Кои категории данни за какви цели обработваме
2.1 Правно основание
Общият регламент на ЕС относно защитата на данните служи на правото на защита на личните данни. Ние обработваме Вашите данни само въз основа на законовите разпоредби.
2.2 Кои данни обработваме и от кои източници се снабдяваме с тях
Ние обработваме лични данни, които са ни станали известни във връзка с фирмени дейности на служители, кандидати, клиенти, собственици на наши продукти, търговци, доставчици, заинтересовани лица и други бизнес партньори на нашите продукти и фирмена информация, такива са адрес и данни за контакт (включително телефонни номера и имейл адреси), както и професионални данни (например специализирана сфера, в която работите): име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, факс, длъжност, работно място. Ние не обработваме чувствителни
(„специални“) категории данни, с изключение на данните на служители на групата PALFINGER и кандидати.
2.3 За каква цел обработваме събрани данни
Ние обработваме лични данни за целите на:
• Търговски отношения с нашите клиенти и доставчици
• За регистрация на нашите продукти
• За предаване на информация на нашите акционери
• За предаване на информация на заинтересовани от групата PALFINGER
• За изпълнение на правни предписания, съответно предписания на официални органи
• За уреждане на търговските дейности в нашия онлайн магазин.
• За предаване на информация чрез нашите формуляри за контакт.
• За управление на служителите
• За подбора на кандидати

3. ПОЛУЧАТЕЛИ ПРИ ПРЕДАВАНЕТО
На кого предаваме лични данни
Принципно не предаваме никакви лични данни, които са ни предоставени за обработване, на трети страни без изричното съгласие на субекта на данните, съответно без изрично да съобщим за предаването.
3.1 Предаване на външни обработващи лични данниНие предаваме данни на външни обработващи лични данни, само когато с тях сме сключили споразумение, което изпълнява законовите изисквания за договори с обработващи лични данни. На обработващи лични данни извън Европейския съюз предаваме лични данни само когато е гарантирано подходящо ниво на защита на данните.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
Колко дълго съхраняваме събрани данни
Ние изтриваме лични данни съгласно правното основание, въз основа на това, кои от тези данни се обработват. Ако съхраняваме тези данни въз основа на Вашето съгласие, ние изтриваме данните съгласно съобщените Ви срокове на съхранение или съгласно Вашето желание за изтриване.

5. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ОБРАБОТВАНИТЕ ДАННИ
Какви права имате
Съгласно законодателството за защита на данните Вие, като субект на данни, имате следните права:
• Право на достъп: При поискване ние Ви предоставяме безплатен достъп до информация относно обхвата, произхода получателя/получателите на съхраняваните данни, както и целта на съхраняването. Моля, за тази цел използвайте препратката към заявлението за достъп. При прекомерни искания за достъп до информация (по-често от 2 пъти годишно) ние си запазваме правото да калкулираме обезщетение за разходите.
• Право на коригиране: Ако въпреки нашите усилия относно точността и актуалността на данните е съхранена грешна информация, ние ще я коригираме по Ваше искане.
• Изтриване: При определени условия имате право на изтриване, например във връзка с възражение или когато данните са събрани неправомерно. Ако са налице законовите условия за изтриване на данните (тоест на това не противоречат законови задължения или интереси с преимущество), ние незабавно ще извършим желаното изтриване.
• Ограничаване: По причините, които обосновават искане за изтриване, можете да изискате и ограничаване на обработването на данни – тогава съхранените данни трябва да останат съхранени (например за целите на обезпечаване на доказателства), но вече не могат да се използват по друг начин.
• Възражение/Оттегляне на съгласие: Можете да направите възражение срещу обработването на данни, което извършваме въз основа на законен интерес – относно обработването на данни за целите на директна реклама това право на възражение важи безусловно. Дадени съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време в писмена форма и безплатно.
• Преносимост на данните: Ако желаете да предадете споделените от Вас данни на друг администратор, ние ще предоставим тези данни в електронна форма.
• Правото на жалба до орган по защита на данните: Освен това Ви уведомяваме за Вашето право на жалба до органа по защита на данните: Вие имате правото на жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на Вашето местопребиваване, на Вашата месторабота или на местонахождението на предполагаемото нарушение, когато субектът на данни счита, че обработването на отнасящите се до него лични данни нарушава тази наредба. Но с удоволствие можете и по всяко време да се обърнете директно към нас.

6. ФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ
Вашите данни, включително лични данни, от нашите формуляри за контакт се предават по нашите собствени сървъри за електронна поща за обработване на Вашите запитвания, преминават по-нататъшно обработване и се съхраняват при нас. Вашите данни се използват само за целта, посочена във формуляра, и се изтриват най-късно 6 месеца след приключване на дейностите по обработването.

7. ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ НА WWW.PALFINGER.COM
7.1 Уведомяваме Ви, че с цел улесняване на пазаруването и последващото изпълнение на договора, операторът на уеб магазина Xortex в рамките на “бисквитки” съхранява IP данните на собственика на връзката, както и името, адреса, имейл адреса и номера на кредитната карта от Вас като купувач. Освен това за целите на изпълнението на договора и финансовото отчитане следните данни се съхраняват и при нас: име, адрес, имейл адрес. Предоставените от Вас данни са необходими за изпълнението на договора, съответно за извършването на преддоговорни мерки. Без тези данни не можем да сключим, съответно да изпълним договора с Вас.
7.2 Предаване на данните име, адрес, имейл и номер на кредитна карта се извършва на Wirecard за приспадане на покупната цена. Освен това Вашите имена и адрес се предават на логистична фирма за извършване на доставката.Те са задължени спрямо нас за спазване на валидните разпоредби съгласно законодателството за защита на данните. Сключен е договор с обработващ лични данни съгласно чл. 28 ОРЗД (DSGVO).

8. УКАЗАНИЕ ЗА СИГУРНОСТ
Чрез предприемане на всички възможни технически и организационни мерки ние се стремим да съхраняваме личните данни така, че до тях да няма достъп за трети страни. При комуникацията по имейл не можем да гарантираме пълна сигурност на данните, заради което препоръчваме изпращането на поверителна информация по пощата.

9. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Евентуално периодично ще преработваме настоящата декларация за защита на данните. Промените на настоящата декларация за защита на данните ще съобщим в рамките на нашите търговски отношения, по имейл на имейл адрес, който е свързан с Вашия акаунт. Имате ли въпроси относно тази декларация за защита на данните или относно някоя от горните точки. Ние сме на Ваше разположение на посочените по-горе имейл адреси или на място в двете поделения на завода. Ще се постараем незабавно да удовлетворим Вашето желание.