Marketing Investment Group Bulgaria EOOD

Известия за новите обяви от Marketing Investment Group Bulgaria EOOD

Защо да избера Marketing Investment Group Bulgaria EOOD

circle
Работа, свързана с най-големите модни марки
circle
Професионални обучения
circle
Отстъпки за продуктите в магазина
circle
Приятна атмосфера на работа и сплотен екип
circle
Гъвкаво работно време въз основа на предварително изготвен график
circle
Възможност за израстване във фирмата
circle
Възнаграждение, състоящо се от фиксирана заплата + месечна комисиона в зависимост от продажбите

Ценности на Marketing Investment Group Bulgaria EOOD

circle
откритост
circle
уважение
circle
доверие
circle
отговорност
circle
професионално развитие

Работна среда

watch_later Гъвкаво работно време

Интервю и назначаване

voice_chat Възможност за дистанционно интервю
Marketing Investment Group Bulgaria EOOD
Sizeer е верига мултибранд магазини, предлагащи различни марки, която с всяка изминала година привлича все повече клиенти. В повече от 180 магазина, които са визитната картичка на най-добрите молове в Полша, ще откриеш топ марки като Nike, adidas, Re

В България

  • location_on Sofia

Глобално

  • business Централа в Poland/Kraków
  • location_on Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Germany, Lithuania, Latvia

Кариера в компанията

filter_1

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Marketing Investment Group Bulgaria EOOD

Съгласявам се с обработването на моята лична информация, съдържаща се в формулярите за кандидатстване, които прикрепих и предоставих по време на процеса на подбор за следните цели:

за текущо набиране на персонал

проведено от Маркетинг Инвестмънт Груп България ЕООД със седалище на адрес на управление бул. Никола Й. Вапцаров 53А, 1407 София, Ийст Парк Трейд център. В случай че данните ми се обработват за бъдещо набиране на персонал, се съгласявам, че данните ми ще бъдат обработвани за период от 3 години от края на процеса на набиране на персонал, в който съм участвал.
Администраторът на лични данни, предоставени във връзка с този процес на набиране на персонал, включително лични данни, съдържащи се в приложените документи за кандидатстване, е Маркетинг Инвестмънт Груп България ЕООД със седалище и адрес на управление бул. Никола Й. Вапцаров 53А, 1407 София, Ийст Парк Трейд Център. регистриран в Търговския регистър с Единен идентификационен код 205949636.
Правното основание, приложимо за обработването на лични данни на кандидатите, е член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 - преддоговорни мерки, поискани от кандидата. Личните данни се обработват само за целите на набирането на персонал.
Всички допълнителни данни, включени във формуляра за кандидатстване или всяка информация, предоставена по време на процеса на кандидатстване, ще бъдат обработвани въз основа на оттегляемо съгласие, което не прави незаконно обработването на данни преди оттеглянето.
Предоставянето на допълнителни данни в документите за кандидатстване е доброволно и обработването му се извършва въз основа на съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време, без да се засяга законността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.
Данните на кандидатите ще се обработват за период от 4 месеца от края на процеса на набиране, в който кандидатът е участвал. Ако кандидатът доброволно се съгласи да участва в бъдещо набиране на персонал, неговите данни ще бъдат обработвани за период от 3 години от края на процеса на набиране на персонал, в който кандидатът участва.
Когато кандидатът се е съгласил на съхраняване на личните му данни за период, по-дълъг от 6 месеца, кандидатът има право по всяко време и без да посочва причина да оттегли съгласието си, в резултат на което по – нататъшното обработване на данните се преустановява и данните следва да бъдат изтрити или унищожени от администратора на данни.
Данните на кандидатите няма да бъдат разкривани на други образувания, с изключение на образувания, които обработват лични данни по искане на администратора, за да поддържат правилно процеса на набиране на персонал - например Доставчиците на ИТ услуги, когато такива образувания обработват данни въз основа на споразумение с администратора и само в съответствие с неговите инструкции и не могат да използват лични данни за други цели.
Личните данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Лицата, чиито данни се обработват, имат право на достъп до лични данни, право да поискат тяхното коригиране, изтриване или ограничаване на тяхното обработване, право да се направи възражение срещу обработването на лични данни, право на преносимост на личните данни, правото на подаване на жалба до надзорен орган.