УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД е най-голямото лечебно заведение в страната, има разкрити структури по всички медицински специалности. Болницата е водещ изпълнител на лечебна дейност за гр. Пловдив и областта. Служители: 27000; Градове: Пловдив; Година на основаване: 1879; Придобивки:  Ваучери за храна;    Допълнителен платен годишен отпуск;    Застраховка;  

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

За компанията
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД е най-голямото лечебно заведение в България, което осъществява дейност по всички медицински специалности, включително спешна помощ и интензивно лечение. Както терапевтичните, така и диагностичните звена са добре оборудвани за оказване на необходимата медицинска грижа в пълен обем.
Структурите на болницата са разположени в 2 бази. На адрес бул. "Пещерско шосе" 66 се намират ръководството и администрацията на лечебното заведение, хиургичните звена и част от терапевтичните, отделението по спешна медицина, клиниката по анестезиология и интензивно лечение, отделението по образна диагностика, болничната кухня, центалната стерилизационна, болничната аптека и др.  На адрес бул. "Васил Априлов" 15а са разположени по-голямата част от терапевтичните звена, лабораториите, отделението по клинична патология и др.
Болницата работи в тясно сътрудничество с Медицински университет - Пловдив и в базите й се провежда практическото обучение студенти, специализанти и докторант. 
Кариера в компанията
В УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД са заети над 2700 души. 
Работи се на смени, по график или на редовно работно време, в зависимост от естеството на работата на конкретната позиция. 
Работодателят гарантира коретно отношение и пълно зачитане на всички права на служителите, регламентирани в нормативната уредба, колективния трудив договор, подписан в дружеството и вътрешните правила.
Служителите имат възможност за обучение, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД осигурява конкурентно възнаграждение, с регламентирани допълнителни плащания, обвързани с постигнатите резултати и квалификцацията на служителите.
Освен месечно възнаграждение, служителите получават допълнителни придобивки по социалната програма и КТД - ваучери за храна, допълнителен платен годишен отпуск, застраховка и други.
Контакти
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
ЕИК: 115576405
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 66; бул. "Васил Априлов" 15а
Телефон: 0885571755
 www.unihosp.com
Длъжностно лице по защита на личните данни - УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
Искам да получавам известия за новите обяви от УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД по имейл. Email:  
Всички обяви на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
06.08.20 Пловдив; Заплата от 1600 до 2100 BGN (Бруто)
06.08.20 Пловдив; Заплата от 1000 до 1400 BGN (Бруто)
06.08.20 Пловдив; Заплата от 1200 до 1800 BGN (Бруто)
05.08.20 Пловдив; Заплата от 1300 до 1900 BGN (Бруто)
05.08.20 Пловдив; Заплата от 1500 до 1800 BGN (Бруто)
04.08.20 Пловдив; Заплата от 1200 до 1500 BGN (Бруто)
03.08.20 Пловдив
03.08.20 Пловдив; Заплата от 1000 до 1700 BGN (Бруто)
03.08.20 Пловдив; Заплата от 1200 до 1600 BGN (Бруто)
31.07.20 Пловдив; Заплата от 3000 до 5000 BGN (Бруто)
31.07.20 Пловдив; Заплата от 1700 до 2000 BGN (Бруто)
17.07.20 Пловдив; Заплата от 1700 до 2500 BGN (Бруто)
1 - 12 от 12
Корпортивен профил на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД в Jobs.bg. ©2020