ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

Известия за новите обяви от ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

Защо да избера ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

circle
Be part of an online market leader
circle
Opportunity to work with the latest technologies
circle
Professional environment where you will have the chance to learn on a daily basis and develop your career
circle
Integration in a professional, young & dynamic team

Ценности на ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

mood
Ние разбираме клиента – изпълняваме всяко едно обещание както към клиентите, така и към нашите партньори и колеги, разбираме нуждите на всеки, с когото работим и сме постоянно заети с това те да бъдат все по-удовлетворени от нас.
menu_book
Мислим като успешен предприемач – този начин на мислене ни помага да си поставяме амбициозни цели, да преодоляваме препятствията, когато се появят, и да постигаме всичко, към което се стремим.
public
Ние вземаме решения, подкрепени от данни – тъй като имаме достъп до толкова много данни, важно е да знаем какво ни показват, преди да вземем решения, и да разглеждаме проектите от всички гледни точки.
schedule
Ние оценяваме въздействието на нашите проекти – ние не се впускаме в нещата, без да знаем как измерваме успеха, за да оценим правилно въздействието в крайна сметка. Така знаем какво е проработило и какво се е объркало и знаем какво да избягваме в бъдеще.
check_box
Действаме отговорно – анализираме възможните резултати от нашите решения и поемаме отговорност за резултатите, без значение дали са успех или провал.
groups
Подкрепяме се взаимно – всички сме част от един отбор и ролята на всеки е да помага на отбора да печели.
trending_up
Израстваме заедно с бизнеса - непрекъснато се учим от всичко, което правим, което ни помага да забелязваме възможности, да правим иновации и да се подобряваме.

Интервю и назначаване

voice_chat Възможност за дистанционно интервю

Придобивки

 • trending_up Стабилна работа и възможности за кариерно развитие
 • beach_access Допълнителни дни годишен отпуск
 • school Безплатни обучения/курсове
 • star Допълнително здравно осигуряване
 • groups Бонуси за препоръки на служители
 • sports_esports Зона за отдих
 • smartphone Ползване на корпоративните отстъпки
 • groups Билети за конференции, семинари и събития
 • favorite Подаръчни ваучери
 • restaurant_menu Ваучери за храна
ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
eMAG is a shopping destination offering over 2 000 000 products with various delivery and payment options, also available as a convenient mobile application.

В България

 • calendar_today От 2012
 • people_alt 280 служители
 • location_on Sofia, Plovdiv

Глобално

 • calendar_today Основана 2001
 • people_alt 7500 служители
 • location_on Romania, Hungary

За компанията

filter_6

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

For ENGL scroll down

Политика за поверителност
относно обработката на лични данни

Осигуряване на законовото право на защита на личните данни е основен ангажимент на компанията eMAG и, следователно, ние посвещаваме всичките си ресурси и полагаме всички необходими усилия, за да обработваме твоите данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 ("Общ регламент за защита на данни" или "GDPR"), както и и всяко друго приложимо законодателство. Един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачност и ние искаме да бъдеш напълно информиран. Затова сме подготвили този документ, който да представи какви са начините, по който ние събираме, използване, прехвърляне и защитаваме твоите лични данни, когато си взаимодействаш с нас, било то чрез нашия кариерен сайт, други сайтове, които еMAG използва за набиране и подбор на служители или чрез приложенията, достъпни на твоя мобилен телефон.
Тази Политика се прилага по отношение на личните данни, които еMAG събира и обработва във връзка с извършването на действия по подбор на персонал, като обхваща процеса до постъпване на работа. Обработката на лични данни на служители (т.е. лица, които са сключили трудов договор и са постъпили на работа) не е предмет на тази Политика
Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме настоящата Политика за поверителност, така че винаги да имаш достъп и да научаващ за всякакви промени относно начина, по който обработваме твоите лични данни, както и всякакви други промени на законовите изисквания. В случай на някаква промяна, ще качим на нашия уебсайт актуализираната версия на нашата Политика за поверителност и, поради тази причини, е посочено периодично да проверяваш съдържанието на настоящата Политика по поверителност.
Кои сме ние и как можеш да се свържеш с нас?
eMAG е търговското наименование на „ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, което е българско юридическо лице, със седалище и адрес на управление и седалище в гр. София, р-н „Младост I”, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ет. 6, с ЕИК в Търговския регистър 203187055 (наричан по-долу "eMAG" или "ние"). За целите на законодателството относно защитата на данни, ние сме администратор тогава, когато обработваме личните ти данни.
Можеш да ни споделиш твоето мнения, а ние сме готови да предоставим всякаква допълнителна информация, от която имаш нужда и която е свързана с обработката на твоите лични данни. Ако се намериш в тази ситуация, можеш да се свържеш с Отговорника на eMAG за защитата на личните данни на имейл адрес: hr@emag.bg или по пощата или куриер на адреса гр. София, р-н „Младост I”, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ет. 6 – с пояснение: до отдел „Човешки ресурси“.
Кои категории лични данни обработваме?
• По принцип, ние събираме лични данни, произтичащи директно от теб и, по този начин, ти сам можеш да контролираш и да решиш каква информация си готов да ни дадеш. Например, когато кандидатстваш за работа в eMAG, ни изпращаш твоя имейл адрес, име и фамилия, телефонния номер и града, в който живееш, както и друга информация, специфична за този контекст, което включващ в своята автобиография, мотивационно писмо, изпратени от теб файлове за преминати курсове, сертификати, дипломи или тест, попълнен от теб единствено и само за целите на процеса по подбор на служители. Също и допълнителнни данни, необходими за започване на работа и подписване на трудов договор с eMAG
• Съгласно Политиката за бисквитки, на нашия уеб сайт могат да бъдат събирани и съхранявани бисквитки или други подобни технологии.
Обръщаме внимание, че ние не искаме да събираме или да обработваме данни на непълнолетни лица, които не са навършили 16-годишна възраст.
Защо събираме и обработваме твоите данни?
Ние използваме твоите лични данни с цел набиране и подбор на служители за eMAG. Лични данни, които кандидатите за работа е необходимо да предоставят на еMAG, са за извършване на преценка относно съответствието на професионалния опит и квалификация на кандидата с изискванията за заемане на длъжността, за която се извършва подбор. Предоставянето им е доброволно, но без тях еMAG не може да извърши подбор на персонала.
Колко дълго съхраняваме твоите лични данни?
Като общо правило, ние ще съхраняваме личните ти данни за период от 6 месеца след тяхното предаване, когато сме получили информирано съгласие за съхранение и обработване на личните данни. Когато това съгласие не е получено, личните данни биват унищожавани/заличавани, непосредствено след приключване на подбора за съответната позиция, за която си кандиствал/а
На кого изпращаме твоите лични данни?
В зависимост от случая, ние можем да изпратим или можем да предоставим достъп до лични данни от следните категории получатели:
• на компаниите от същата група от дружества около eMAG;
• доставчиците на ІТ услуги;
Когато получим задължението или ако стане необходимо да защитаваме своя правен интерес, също така, можем да разкриваме определена лична информация на някои държавни институции.
Разбира се, ние се уверяваме, че достъпът до твоите данни от трети юридически лица, уредени от частното право, са в съответствие със законовите разпоредби, касаещи защитата на данните данни и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.
В кои държави изпращаме твоите лични данни?
Към момента, съхраняваме и обработваме лични данни на територията наБългария. .
В този смисъл, ние винаги ще предприемаме необходимите мерки, за да гарантираме, че всяко международно прехвърляне на лични данни ще бъде управлявано внимателно, така че твоите права и интереси винаги да бъдат защитени. Прехвърлянията към доставчици на услуги и други трети страни винаги ще бъдат защитени с договорни ангажименти и, при необходимост, от други гаранции, като стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схемите за сертифициране, както и Щита за защитата на личните данни, предавани от вътрешността на Европейския съюз към Съединените американски щати.
Можеш да се свържеш с нас по всяко време, като използваш информацията за контакт от по-горе, за да научите повече за страните, в които прехвърляме данни, както и гаранциите, които сме внедрили по отношение на такива трансфери.
Как защитаваме сигурността на твоите лични данни?
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните ти данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки в съответствие със стандартите в индустрията.
Съхраняваме твоите лични данни на защитени сървъри, използвайки алгоритми за криптиране от последно поколение и осигурявайки редундантност на съхранението.
Въпреки мерките, взети за защита на личните ти данни, искаме да отбележим, че предаването на информация по интернет, като цяло, както и чрез други публични мрежи, не е напълно безопасен, и съществува риск данните да бъдат видени и използвани от неупълномощени трети страни. Ние не сме отговорни за тези уязвимости на системите, които не се намират под нашия контрол.
Какви са твоите права?
Общият Регламент относно защитата на личните данни посочва редица права по отношение на твоите лични данни. Кои са тези права? Можеш да поискаш да имаш достъп до твоите данни. Може да поискаш поправката на всякакви допуснати грешки в нашите файлове и/или може да се противопоставиш на обработката на личните ти данни. Можеш, също така, да упражниш правото си и да подадеш жалба до компетентните надзорни органи или да се обърнеш към съда. При необходимост, се възползваш и от правото да поискаш заличаване на личните си данни, правото на ограничаване обработката на данните ти и правото на преносимост на данните.
Можеш да получиш повече информация за тези права като разгледаш таблицата по-долу.
За да можеш да упражниш правата си, можеш да се свържеш с нас, като използваш информацията за контакт дадена по-горе. В случай, че искаш да упражниш правата си, е важно да знаеш следните аспекти:
Идентичност. Ние приемаме сериозно поверителността на всички записи, които съдържат лични данни. Запазваме си правото да удостоверим самоличността ти, като поискаме допълнителна информация, насочени към потвърждаване твоята идентичност.
Хонорари. Няма да искаме да заплащаш такса, за да упражниш някое от своите права, отнасящи се до личните ти данни, освен в случаите, когато заявката ти за достъп до информация е неоснователна, т.е. повтаряща се или прекомерна, в който случай ние ще начислим сума за такива обстоятелства. Разбира се, ще бъдеш информиран предварително за всякакъв вид прилагани такси, преди да разрешим искането ти.
Време за отговор. Ние се стремим да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато това е особено сложно или в случай, че си направил няколко искания, при който случай следва да ти отговорим в рамките на максимум два месеца. Ние ще те уведомим, ако имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да те попитаме дали можеш да ни изпратиш повече детайли относно твоето искане. Това ще ни помогне да действаме по-бързо и ще съкратим времето за отговор на твоята заявка.
Правата на трети лица. Не трябва да спазваме искане, ако то би имало неблагоприятен ефект върху правата и свободите на други лица.
Визирани права Описание
Достъп Можеш да поискаш от нас:
• да потвърдим дали обработваме твои лични данни;
• да ти предоставим копие от тези данни;
• да ти предоставим други информации относно твоите лични данни като например: данните, с които разполагаме, с каква цел ги използваме, пред кого ги разкриваме, дали ги изпращаме в чужбина и как ги защитаваме, колко време ги съхраняваме, какви права имаш, как можеш да подадеш молба, от къде сме получили твоите лични данни, в случай, че информацията не ти е била вече предоставена.
Поправка Можеш да ни поискаш да поправим или да допълним твоите лични данни, ако те са неточни или непълни.
Възможно е да опитаме да проверим верността на данните, преди да извършим поправка на тях.
Изтриване на данните Можеш да поискаш да премахнем личните ти данни, само в случаите, в които:
• те вече не са необходими за целите, за които са били събрани преди това; или
• си оттеглил съгласието си (когато обработката на данни се основава на информирано съгласие); или
• си дал ход на защита на правото си да възразиш; или
• те са били обработени по незаконен начин; или
• няма правно основание в това отношение.
Ние не сме длъжни да се съобразим с искането ти за заличаване на личните ти данни, в случай че обработката на такива данни е необходима:
• за спазването на правно задължение; или
• за установяването, упражняването или защитата на някое право пред съда;
Съществуват и други обстоятелства, в които не сме задължени да спазваме твоето искане за заличаване на личните ти данни, но двете положения, споменати по-горе, представляват най-вероятните обстоятелства, поради които можем да откажем такова искане.
Ограничение на обработката на данни. Можеш да поискаш от нас да ограничим обработването на твоите лични данни, но само в случай, че:
• тяхната акуратност се оспорва (вижте раздела за поправка), за да ни позволиш да проверим тяхната точност; или
• обработката им е незаконна, но не искаш данните да бъдат изтрити; или
• те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ти имаш нужда от тях, за да констатираш, упражниш или защитиш твое право в съда; или
• си упражнил правото си да възразиш, а проверката дали нашите правата са с предимство е в ход.
Можем да продължим да използваме личните ти данни вследствие на някое искане за ограничение, в случай че:
• имаме твоето съгласие; или
• за да констатираш, упражниш или защитиш твое право в съда; или
• за защита на правата на други физически или юридически лица.
Преносимостта на данните Можеш да поискаш от нас да ти предоставим личните данни в структуриран формат, който се използва понастоящем и който може да се прочете автоматично или можеш да поискаш те да бъдат "прехвърлени" директно към друг администратор на лични данни, но във всеки случай само ако:
• обработката се основава на твоето съгласие или за сключването или изпълнението на договор от твоя страна; и
• обработката се извършва чрез автоматизирани средства.
Възражение Можеш да се противопоставиш по всяко време, по причини, свързани с конкретна ситуация, в която се намираш, на обработката на твоите лични данни съгласно нашия законен интерес, в случай че сметнеш, че твоите основни права и свободи имат преимуществена стойност по отношение на този интерес.
Също така, може да се възпротивиш по всяко време на обработката на твоите данни с цел директен маркетинг (включително създаването на профили), без да се основаваш на конкретна причина, в случай в който ще прекъснем в най-кратки срокове тази обработка.
Автоматизирано вземане на решения Можеш да поискаш да не ставаш обект на решения, основани единствено на автоматизирана обработка, но само когато това решение:
• произвежда правни последици по отношение на теб; или
• те засяга по друг подобен начин и то в значителна степен.
Това право не се прилага тогава, когато решението, до което е било стигнато, е резултат от автоматично вземане на решения:
• не е необходимо да се сключва договор или преработването на договор, който вече имаме с теб;
• е разрешено от закон и има достатъчни гаранции за спазването на твоите права и свободи; или
• се основава на твоето изрично съгласие.
Жалби Имаш правото да подадеш жалба пред наблюдаващия орган, отговорен за обработката на личните данни В Румъния, данните за контакт с надзорния орган за защита на личните данни са следните:
Националната агенция за наблюдение на личните данни (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)
бул. „Генерал Георге Магеру №28-30, сектор 1, гр. Букурещ, Румъния, пощенски код 010336
Телефон: +40.318.059.211 или +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Без да засягаме правото ти да се обърнеш по всяко време към надзорния орган, имаме молба, ако възниква такава ситуация, да се свържете и с нас предварително, а ние обещаваме, че ще положим всичките си усилия, необходими за решаване на всеки проблем като между приятели.

Припомняме ти, че можеш да се свържеш по всяко време с нас чрез подаване на искане, използвайки някой от следните канали за комуникация:
 по електронна поща: hr@emag.bg или
 чрез поща или куриер на адрес: София, р-н „Младост I“, бул. „Цариградско шосе“ 40, Европарк, ет. 6.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Policy
with regard to personal data processing

Ensuring the right to personal data protection is a fundamental commitment of eMAG and therefore we devote all our resources and make every effort to process your data in full compliance with Regulation (EU) 2016/679 ("General Data Protection Regulation" or "GDPR"), as well as with any other applicable legislation. One of the key principles of this legal framework is transparency and we want you to be fully informed, so we have prepared this document to show you how we collect, use, transfer and protect your personal data when you interact with us either through our career site, other sites that eMAG uses for recruitment and selection of employees or by means of the applications available on your mobile phone.
This Policy applies to the personal data that eMAG collects and processes in connection with the performance of recruitment actions, covering the process up to employment. The processing of personal data of employees (i.e. persons who have concluded an employment contract and started work) is not subject to this Policy.
We reserve the right to periodically update and modify this Privacy Policy so that you always have access to and are aware of any changes to the way we process your personal data, as well as any other changes to the legal requirements. In the event of any such change, we will display on our website the updated version of our Privacy Policy, and therefore it is advisable to periodically check the contents of this Privacy Policy.
Who are we and how can you contact us?
eMAG is the trade name of DANTE INTERNAȚIONAL S.A., a Romanian legal entity, with its registered office in Bucharest Şoseaua Virtuții no. 148, 6th district, with registration number with the Trade Register J40/372/23.01.2002, unique tax registration number RO14399840 (hereinafter referred to as "eMAG" or "us"). For the purposes of the data protection law, we are a controller when we process your personal data.
You can share your views and we are willing to provide any additional information you need with regard to the processing of your data. If you find yourself in this situation, you can contact the eMAG Data Protection Officer to the e-mail address data.protection@emag.ro or by mail or courier to the address Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County – with the mention: to the attention of the eMAG Data Protection Officer.


Which categories of personal data do we process?
• Generally, we collect personal data that comes directly from you and thus you control and decide which pieces of information you are willing to share. For example, when applying for a job at eMAG, you send us your e-mail address, your first and last name, the phone number, the city you live in, and other information specific to this context, which includes in your CV, cover letter, files submitted by you for completed courses, certificates, diplomas or a test completed by you solely and solely for the purposes of the employee selection process. Also additional data required to start work and sign an employment contract with eMAG.

• According to the Cookie policy, information on cookies or other similar technologies can be stored and collected on our website.
Please note that we do not want to collect or process data related to minors who are under the age of 16.
For what purpose do we collect and process your data?
We use your personal data for the purpose of recruitment and selection of employees for eMAG. Personal data that job applicants are required to provide to eMAG is for the purpose of assessing the suitability of the applicant's professional experience and qualifications with the requirements for the position for which selection is being made. Providing them is voluntary, but eMAG cannot carry out staff selection without them.

How long do we keep your personal data?
As a general rule, we will store your personal data for a period of 6 months after their transmission, when we have received informed consent for the storage and processing of personal data. When this consent is not obtained, the personal data is destroyed/deleted immediately after the completion of the selection for the respective position for which you have applied.

Who do we send your personal data to?
As the case may be, we may transmit or provide access to certain personal data to the following categories of recipients:
• companies within the same group of companies as eMAG;
• IT service providers;
If we have a legal obligation or if it becomes necessary to defend our legitimate interest, we may also disclose certain personal data to public authorities.
We do ensure that access to your data by third-party private law entities is done in accordance with the legal provisions on data protection and confidentiality of information, based on contracts concluded with them.
To which countries do we transfer your personal data?
We currently store and process personal data in Bulgaria.
In this regard, we will always take the necessary measures to ensure that any international transfer of personal data is carefully managed so that your rights and interests are always protected. The transfers to service providers and other third parties will always be protected by contractual commitments and, where appropriate, by other safeguards, such as standard contract terms issued by the European Commission or certification schemes, such as the Privacy Shield for the protection of the personal data transferred from within the EU to the United States of America.
You can contact us at any time, using the contact information above to find out more about the countries where we transfer your data, as well as the safeguards we have implemented with regard to these transfers.
How do we protect your personal data security?
We are committed to ensuring the security of personal data by implementing appropriate technical and organizational measures, according to the industry standards.
We keep your personal data on secure servers using state-of-the-art encryption algorithms and ensuring storage redundancy.
Despite the measures taken to protect your personal data, we mention that sending information on the Internet in general as well as through other public networks is not entirely secure, with the risk that data may be seen and used by unauthorized third parties. We cannot be responsible for such vulnerabilities of systems that are under our control.
What are your rights?
The General Data Protection Regulation recognizes a series of rights with respect to your personal data. Which are these? You can ask for access to your data, you can ask us to correct any mistakes in our files and / or you can oppose the processing of your personal data. You can also exercise your right to file a complaint with the competent supervisory authorities or to appeal to the courts. Where applicable, you also have the right to request the deletion of your personal data, the right to restrict data processing, and the right to data portability.
You can get more information about these rights by consulting the table below.
In order to exercise your rights, you can contact us using the contact details listed above. If you want to exercise your rights, it is important to keep in mind the following:
Identity. We take seriously the confidentiality of all records that contain personal data. We reserve the right to verify your identity by requesting additional information to confirm your identity.
Fees. We will not charge you a fee for you to exercise any rights with respect to your personal data unless your request for access to information is groundless, repetitive or excessive, in which case we will charge an amount for such circumstances. Of course, you will be informed in advance of any applicable fees before resolving your request.
Response time. We propose to respond to any valid requests within a maximum of one month, unless this is particularly complicated or if you have made more requests, in which case we will respond within a maximum of two months. We will let you know if we will need more than a month. We may ask whether you can send us more details about your request. This will help us to act faster and shorten the response time for your request.
Rights of third parties. We do not have to respond to a request if it would adversely affect the rights and freedoms of other data subjects.
Rights concerned Description
Access You can ask us:
• to confirm that we process your personal data;
• to provide you a copy of this data;
• to give you other information about your personal data, such as the data we have, what we use it for, who we divulge it to, whether we transfer it abroad, and how we protect it, how long we keep it, what rights you have, how you can make a complaint, from where we obtained your data to the extent that the information has not already been provided to you by this notification.
Rectification You may ask us to rectify or complete your personal data if it is inaccurate or incomplete.
We may try to verify the accuracy of the data before correcting it.
Data deletion You may ask us to delete your personal data, but only if:
• it is no longer required for the purposes for which it was collected; or
• you have withdrawn your consent (if the data processing is based on consent); or
• you are exercising a legal right to oppose; or
• it has been illegally processed; or
• there is a legal obligation in this regard.
We have no obligation to comply with the request to delete your personal data if processing of such data is required:
• to comply with a legal obligation; or
• to establish, exercise or defend a right in court;
There are other circumstances in which we are not obliged to comply with your request for data deletion, but the two situations mentioned above are the most probable circumstances in which we may decline this request.
Restriction of data processing You can ask us to restrict the processing of personal data, but only if:
• its accuracy is being contested (see the rectification section) to allow us to verify its accuracy; or
• the processing is illegal, but you do not want the data to be deleted; or
• it is no longer required for the purposes for which it was collected, but you need it to establish, exercise or defend a right in court; or
• You have exercised the right to oppose and the verification of whether our rights prevail is underway.
We may continue to use your personal information as a result of a restriction request, if that is the case:
• we have your consent; or
• to establish, exercise or secure the defence of a right in court; or
• to protect the rights of another natural or legal person.
Data portability You may require us to provide your personal data in a structured format that is currently in use and that can be read automatically, or you may request that it be "ported" directly to another data controller, but in each case only if:
• the processing is based on your consent or on the conclusion or performance of a contract with you; and
• the processing is done by automatic means.
Opposition You may oppose at any time, for reasons related to your particular situation, the processing of your personal data under our legitimate interest if you believe that your fundamental rights and freedoms prevail over this interest.
You can also oppose any time the processing of your data for direct marketing (including profile creation) without any reason, in which case we will cease this processing as soon as possible.
Making automated decisions You can ask that you are not made the subject of a decision based solely on automatic processing, but only when the decision that is taken:
• produces legal effects on you; or
• affects you in a similar way and to a significant extent.
This right does not apply if the decision reached as a result of the automatic decision making:
• is required to conclude or perform a contract that we have with you;
• is authorized by law and there are adequate safeguards for your rights and freedoms; or
• is based on your explicit consent.
Complaints You have the right to file a complaint with the supervisory authority regarding the processing of your personal data. The contact details of the data protection supervisory authority in Romania are as follows:
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest, Romania
Telephone: +40.318.059.211 or +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Without affecting your right to contact the Surveillance Supervisory Authority at any time, we ask that in such a case to also contact us beforehand and we promise that we will do our best to resolve any issues amicably.

We remind you that you can contact the eMAG Data Protection Officer at any time by submitting a request using any of the following communication channels:
 by e-mail to the address: data.protection@emag.ro or
 by mail or courier to the address: Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County - with the mention to the attention of the eMAG Data Protection Officer.