Teva / Тева Фарма ЕАД

Известия за новите обяви от Teva / Тева Фарма ЕАД
Teva / Тева Фарма ЕАД
Информационни технологии, Фармация

За компанията

Кариера в компанията

filter_1

Видео

Лични данни
Политика за защита на личните данни на Teva / Тева Фарма ЕАД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информацията, която събираме
Ние ще съберем свързаната с Вас лична информация или директно от Вас, или от публично достъпен източник, който управлявате, като кариерен портал, кандидатура по обява или платформа на кариерна социална медия. Чрез Вашата автобиография или онлайн профил, който сте създали, ние ще съхраним следната информация:
• Име
• Адрес
• Телефонен номер
• Друга информация за връзка
• Трудов стаж
• Образование
• Снимка/Изображение

Ако кандидатствате за работа и/или сте поканени на интервю, може да съберем допълнителна информация, като например:
• формуляр за кандидатстване в Тева
• бележки от интервютата
• резултати от тестове

Как използваме и споделяме Вашата лична информация (“Цел”)
Ние обработваме личните данни, които събираме, за да:
• Управляваме Вашата кандидатура в Тева или да създадем база с таланти за евентуални бъдещи назначение или дългосрочни позиции в компанията.
• Можем да Ви изпратим информация, която според нас би представлявала интерес за Вас във връзка с работа в Тева.

Някои решения, свързани с пригодността на Вашия профил за потенциални бъдещи назначения и/или дългосрочни позиции, могат да бъдат взети чрез използване на напълно автоматизиран процес на оценяване. Ако желаете, можете да ни помолите да преразгледаме решенията, взети от напълно автоматизирани процеси.
Освен да се свързваме с Вас при потенциални бъдещи позиции в компанята, ние ще се свързваме с Вас с молба да актуализирате или валидирате информацията, която съхраняваме в базата ни данни.
За да обработваме личната Ви информация за описаните по-горе цели, ни е необходимо

Вашето съгласие.
Teva използва услугите на трети страни, които ни подпомагат в определени области като технологични услуги, включително хостинг, поддръжка, администриране и анализ, както и агенции, които подпомагат процеса по набиране на персонал. За общите услуги по набиране на персонал, Teva работи с Alexander Mann Solutions. В някои случаи тези трети страни като Alexander Mann Solutions ще получават Вашата информация, за да изпълнят техните услуги. Въпреки това, Teva във всички случаи ще упражнява контрол и ще отговаря за използването на Вашата информация. Кандидатурата Ви може да бъде обработвана от различни юридически лица в рамките на Teva, в зависимост от позицията, за която кандидатствате.

Как съхраняваме Вашата информация и Вашите права
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни докато искате до останете в базата ни с таланти. Във всеки момент можете да се свържете с нас, за да упражните правото си да промените или премахнете личните си данни. Обърнете внимание, че ние ще се свързваме с Вас поне веднъж годишно, за да потвърдим Вашето желание да останете в базата ни с таланти и да Ви имаме предвид за бъдещи кариерни възможности при нас.
Личната Ви информация, която държим при нас, ще се съхранява в Холандия и Германия, но може да бъде обработена от приемащата компания Avature USA, LLC, дружество с ограничена отговорност в Delaware, със седалище 48 Wall Street, 11 етаж, Ню Йорк, NY 10005, САЩ и нейните подизпълнители („Avature“). Avature LLC са подписали E.U.-U.S. Рамка за защита на поверителността.

Можете да упражните определени права във връзка с личните Ви данни, обработвани от нас.
Субекти на данни в ЕС: по отношение на Вашите лични данни, Вие имате право на достъп, коригиране, изтриване, възражение (включително и възражение срещу автоматизирано вземане на решения), ограничаване на обработката на данни, преносимост на личните данни, както и на оттегляне на първоначалното дадено съгласие.

Субекти на данни извън ЕС: по отношение на Вашите лични данни, Вие имате право на коригиране и изтриване.

Имайте предвид, че Вашите права могат да бъдат ограничени в някои случаи – например, когато имаме законово задължение да обработим личните Ви данни. Ако смятате, че Вашите опасения не са разрешени, Вие също имате право да подадете жалби до съответния орган за надзор на защитата на данни.

Сигурност
Teva се ангажира да защитава сигурността на Вашата лична информация. Набор от технологии за сигурност, договорни проверки, водещи в отрасъла стандарти (като ISO27001) и процедури се използват, за да предпазят Вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване.

Международни трансфери
Teva е глобална група от компании и в резултат на това Вашата информация може да бъде прехвърлена извън страната, в която живеете, в страна, която може да има различни закони за защита на данните. Teva винаги ще предприеме стъпки, за да гарантира, че информацията Ви е адекватно защитена, ако бъде прехвърлена в тези страни. Например, когато бъде прехвърлена от страни в ЕС на Teva в САЩ, такива трансфери са защитени от сертификацията на Teva Pharmaceuticals USA Inc. съгласно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (включително принципа на последващите трансфери); а когато са прехвърлени от страни в ЕС на Тева в Израел, те са защитени съгласно израелското законодателство, чието осигуряване на адекватна защита е признато от Европейската комисия.

Промени в декларацията за защита на личните данни
Ако нашата декларация за защита на личните данни се промени по някакъв начин, ние ще Ви предоставим актуализирана версия.

Декларация
Удостоверявам, че предоставената от мен информация е точна и пълна. Чрез подаване на моята лична информация разбирам и приемам, че тя се събира, съхранява, използва, обработва, споделя, прехвърля и запазва за целта, както е описано по-горе. Когато е относимо към критериите за подбор за свободно работно място, се съгласявам да актуализирам моята лична информация, в случай че настъпи промяна по кандидатурата ми.