ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" е създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес за да обедини организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ кл Служители: 5; Градове: София; Година на основаване: 2005;


ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

За компанията
Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" е създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес за да обедини  организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), в които членуват  повече  от 280 малки и средни предприятия  от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети.
ИКТ Клъстер е стратегическа клъстерна инициатива на българския ИКТ бизнес.

Мисията на организацията е да работи за повишаване на конкурентоспособността на българската ИКТ индустрия чрез подкрепа  на ИКТ МСП , насърчаване развитието на клъстери и създаването на нови възможности за бизнес чрез трансгранично, между отраслови и между клъстерно сътрудничество.
Дейностите на ИКТ Клъстер са свързани с постигането на следните цели:

Насърчаване прилагането на клъстерния  подход  като средство за увеличаване на конкурентоспособността  на българските ИКТ МСП;
Подкрепа на индустриалното развитие и развитие на индустриите от ново поколение  чрез използване на ИКТ решения в България и региона;
Подкрепа на предприемачеството, създаване  на бизнес умения, подкрепа за създаването на национална система за рисково финансиране;
Създаване на нови глобални бизнес възможности на МСП в различните региони, отрасли, държави и континенти;
Увеличаване на трансфера на технологии, иновации и  развитие на НИРД  в България;

 
 
Контакти
ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЕИК: 131374292
Адрес: бул.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №133, БИЦ ИЗОТ ет.2 ап.290 обл.СОФИЯ, гр.СОФИЯ 1784
Телефон: +35924899744
 www.ictcluster.bg
Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Искам да получавам известия за новите обяви от ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ по имейл. Email:  
Корпортивен профил на ФОНДАЦИЯ КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ в Jobs.bg. ©2020