Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА
Лобиране и застъпничество за правата на пациентите, информиране и консултиране на пациенти, участие в планирането и провеждането на национални и европейски здравни политики. Служители: 10; Градове: София; Година на основаване: 2010; Придобивки:  Безплатни обучения и курсове;    Гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи;    Пътувания в чужбина и участие в конференции и събития;  

Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА

За компанията
Национална пациентска организация е учредена през януари 2010 година като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Формирането на Националната пациентска организация е в резултат на острата нужда от силен и обединен пациентски глас, който да отстоява интересите на всеки пациент, независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност.

НПО дава на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система.
Контакти
Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА
ЕИК: 175840628
Адрес: ул. Любен Каравелов 3, ет. 3, ап. 5, София 1142
Телефон: +359 (0) 2 958 95 19
 http://npo.bg/
 https://www.facebook.com/npo.bg/
Политика за защита на личните данни на Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА

Длъжностно лице по защита на личните данни - Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА
Искам да получавам известия за новите обяви от Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА по имейл. Email:  
Корпортивен профил на Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА в Jobs.bg. ©2020