СОФПРОЕКТ ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОП
"Софпроект-ОГП" е общинско предприятие на Столична община, в което мултидисциплинарен екип анализира и планира в средно и дългосрочен план обитаемата среда на общината. Служители: 18; Градове: София; Година на основаване: 1997; Придобивки:  карта за градски транспорт;    служебен телефон;    заплащане на участие в обучения и семинари;    разходи за командировки в страната и чужбина;   Технологии: ГИС и специализирани софтуери за анализ и планиране на средата.;


СОФПРОЕКТ ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОП

За компанията
Основните дейности на компанията включват:
 • Поддръжка на система за широкообхватен анализ на градската Поддръжка на система за включващ и продуктивен диалог между разнообразните участници в градска средата в различните етапи от процеса на планиране
 • Поддръжка на система за планиране на градската среда, която да бъде обвързана с динамиката на промените в града
 • Изпълнение на специализирани проучвания и програми, произтичащи от Рамковата програма за прилагане на ОУП
 • Изработване на проекти, свързани с устройственото развитие на Столична община и гр. София, заложени в Общинския план за развитие 2014 г. – 2020 г.
 • Изпълнение на комплексни предпроектни и проучвателни работи за изработване на ПУП на територии с повишена инвестиционна активност
 • Поддръжка и актуализация на данните в информационната система за прилагане на ОУП
 • Провеждане на мониторинг за изпълнението на действията, заложени в Областната стратегия за развитие и Общинския план за развитие
 • Участие в изработването на устройствени планове, проучвания и схеми, свързани с регионалното развитие на зоната за активно влияние на гр. София и на Югозападния район за планиране, имащи отношение към развитието на Столична община
 • Осъществява представителство на експертно ниво на Столична община в международни проекти, програми и други форми на сътрудничество, свързани с устройството и регионалното планиране
 • Предоставяне на техническа и експертна помощ при подготовката на документи на проекти, с които се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС и определяне на комплексната социална и икономическа ефективност
 • Организиране и участие в проекти и маркетингови проучвания за привличане на инвестиции в Столична община
 • Извършване на други специализирани проучвания, необходими за управление на устройственото развитие на Столична община
 • Провеждане на експериментални проучвания и изработване на пилотни проекти, методически указания и др.
 • Участие с представители в заседанията на ОЕСУТ
 • Периодично информиране на общинската администрация и обществеността за изпълнените проучвания
Кариера в компанията
ОП "Софпроект-ОГП" е специфична организация в контекста на планирането на средата в българските градове, защото е единствената подобна общинска структура на територията на България. Експертите в "Софпроект-ОГП" са в постоянно взаимодействие с общинската управа и администрация, което предоставя уникална работна среда и възможност за реализация на професионален капацитет.
Контакти
СОФПРОЕКТ ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОП
ЕИК: 0006963270805
Адрес: гр.София, Зона Б-5, бл.11, вх.Б, ет.17
Телефон: 02 920 68 62
 www.sofproect.com
Искам да получавам известия за новите обяви от СОФПРОЕКТ ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОП по имейл. Email:  
Корпортивен профил на СОФПРОЕКТ ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОП в Jobs.bg. ©2019