ДиАрЕн ЕООД

Известия за новите обяви от ДиАрЕн ЕООД
ДиАрЕн ЕООД
HR Агенция

Контакти

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ДиАрЕн ЕООД

Правилник за поверителност на кандидата за работа (в съответствие с GDPR)

Администратор на данни: Ди Ар Ен ЕООД, бул Мария Луиза 91А, София (наричано "фирмата", "агенцията" "организацията” “компанията”)

Отговорник по защита на данните: Данаил Калинов
Като част от процеса на набиране на персонал, събираме и обработваме лични данни, свързани с кандидатите за работа. Информацията, която събираме, е следната:
• Вашето име, адрес и данни за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер;
• подробности за вашите квалификации, умения, опит и трудова история;
• информация за текущото / желаното ниво на възнаграждение;
• дали имате увреждане, за което организацията трябва да направи разумни корекции по време на процеса на набиране на персонал; и
• информация за правото на работа.
Събираме тази информация чрез предоставените от Вас данни, съдържащи се в формуляри за кандидатстване, автобиографии, получени от паспорта ви или други документи за самоличност или събрани чрез интервюта или други форми на преценка.
Съхраняваме информацията, която събираме за вас, в нашата система за управление на човешките ресурси и на други ИТ системи (персонални компютри и имейл акаунти).

Защо обработваме лични данни?
Ние обработваме вашите данни, която ни спомага при поискване да представим Вашата автобиография на бъдещи работодатели, които биха могли да ви назначат на работа. В някои случаи обработваме данни, за да се уверим, че спазваме нашите правни задължения, като например правото на работа.

Имаме легитимен интерес от обработката на личните ви данни по време на процеса на набиране на персонал и от воденето на отчети за процеса. По този начин ние управляваме процеса на набиране, оценяваме и потвърждаваме пригодността на кандидата за работа и решаваме на кого да предложим работа.

Организацията може да обработва специални категории данни, като информация за етнически произход, сексуална ориентация или религия или убеждения, да следи статистиката за набиране на персонал. Тя може също да събере информация дали кандидатите са инвалиди или не, за да направят разумни предложения съобразно състоянието на кандидата. Организацията обработва такава информация, за да изпълнява задълженията си и да упражнява специфични права във връзка със заетостта. Моля, имайте предвид, че естеството на бизнеса ни е да намерим най – добрата желана работаза вас и да удовлетворим нуждите на нашите клиенти. За някои роли може да сме задължени да търсим информация за наказателни присъди и престъпления.

Ако вашето заявление е неуспешно, може да запазим вашите лични данни в архив в случай, че има бъдещи възможности за работа, за които може да сте подходящи. Съгласявате се за тази цел и сте свободни да оттеглите вашето съгласие по всяко време.

Кой има достъп до данните?
Информацията ви може да бъде споделена външно с нашите клиенти / работодатели - вашите бъдещи работодатели с цел да си осигурите работа. Това включва членовете на екипа по човешки ресурси и набиране на персонал, интервюиращите, които участват в процеса на набиране на персонал, мениджърите в бизнеса и ИТ персонала, ако достъпът до тях е необходим за изпълнението на техните роли. Ние никога няма да споделим вашите данни с трети страни, освен ако кандидатурата ви за работа не е успешна.

Как организацията защитава данните?
Ние вземаме сигурността на вашите данни сериозно. Разполагаме с вътрешни политики и проверки, за да гарантираме, че вашите данни няма да бъдат загубени, случайно унищожени, неправилно използвани или оповестени и няма достъп до тях освен от служителя по защита на данните и в някои случаи нашите служители и клиенти за дейностите по набиране на персонал.

За колко време организацията съхранява данни?
Ако заявката ви за работа е неуспешна, ще съхраняваме вашите данни в преписка най-много шест месеца след края на съответния процес на набиране на персонал. Ако сте съгласни да ни позволите да съхраняваме вашите лични данни във файла, ние ще задържим вашите данни за още от шест месеца. В края на този период вашите данни се изтриват или унищожават.
Ако кандидатурата ви за работа е успешна, личните данни, събрани по време на процеса на набиране на персонал, ще бъдат прехвърлени и на нашия клиент, който автоматично ще бъде вашият работодател.

Вашите права
Като субект на данните имате няколко права. Можеш:
• да получите достъп и да получите копие от данните си при поискване;
• да изискате от нас да променим неточни или непълни данни;
• да изискате да изтрием или прекратим обработката на данните ви, например когато данните вече не са необходими за целите на обработката; и
• да възразите срещу обработването на данните ви, когато организацията разчита на законните си интереси като правно основание за обработка.
Ако желаете да упражнявате някое от тези права, моля свържете се с нас на имейл: b_o_p_a@abv.bg

Ако смятате, че не сме спазили вашите права за защита на личните данни, можете да ни се оплачете и ние ще отговорим в рамките на 48 часа.

Какво ще стане, ако не предоставите лични данни?
Нямате законово или договорно задължение да ни предоставяте данни по време на процеса на набиране на персонал. Ако обаче не предоставите информацията, организацията може да не е в състояние да обработва заявката ви правилно или въобще.

Автоматизирано вземане на решения
Някои от процедурите за набиране на персонал на организацията се основават единствено на автоматизирано вземане на решения.

ПРЕДОСТАВЯМ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ В АВТОБИОГРАФИЯТА И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ТЯХНОТО ОБРАБОТВАНЕ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ПОДПИСВАЙКИ СЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ НА КОМПАНИЯТА ДА ИЗПОЛЗВА МОИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАБИРАНЕ И ПОДБОР. СЪГЛАСЯВАМ СЕ МОИТЕ ДАННИ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ И СПОДЕЛЯТ С ПОТЕНЦИАЛНИ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ЕДНА ГОДИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
ПРОЧЕТОХ И СЕ ЗАПОЗНАХ С НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛНИК!