ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми. Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове Служители: 55; Градове: София; Година на основаване: 2015; Придобивки:  Допълнително здравно осигуряване с разширен пакет от медицински услуги;    Специализирани професионални обучения, предоставяни от утвърдени организации в рамките на ЕС;    Обучения за придобиване и усъвършенстване на меки умения;    Карта за градски транспорт;    Система за допълнително материално парично стимулиране;    Партита и тиймбилдинг;    Участия в международни конферекции и семинари;    Карта за спорт при преференциални условия;  

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД

За компанията

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. 
Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно. 
Фонд на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели. 
Всички средства, предвидени по посочените по-горе оперативни програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като ФМФИБ ЕАД е дружеството, коeто го управлява.

Кариера в компанията
Основните цели на Фонд на фондовете в областта на Управлението на човешките ресурси са свързани с привличане на кандидати с успешен професионален опит, стремеж към постигане на резултати и висока лична ефективност, и задържане на квалифицирания и сплотен екип чрез поддържане на високи нива на ангажираност и мотивация на служителите.

Дружеството инвестира в идентифицирането на  потенциала за развитие и осигуряването на подкрепа за личното и професионално израстване на всеки служител. 

Контакти
ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
ЕИК: 203740812
Адрес: бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32
Телефон: 02/8014050
 www.fmfib.bg
 https://www.linkedin.com/company/fund-manager-of-financial-instruments-in-bulgaria/
Искам да получавам известия за новите обяви от ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД по имейл. Email:  
Всички обяви на ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД
05.02.20 София
17.02.20 София
1 - 2 от 2
Корпортивен профил на ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД в Jobs.bg. ©2020