МАТ - СТАР БГ ЕООД

Известия за новите обяви от МАТ - СТАР БГ ЕООД

Работна среда

watch_later Гъвкаво работно време

Придобивки

  • check_box Ваучери за храна
МАТ - СТАР БГ ЕООД
Фирмата е с традиции в производството, вноса и дистрибуцията на обувки.

В България

  • calendar_today От 1990
  • people_alt 300 служители
  • location_on София, Пазарджик, Пловдив, Казанлък, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, Плевен, Габрово, Севлиево, Ботевград, Монтана, Благоевград

Глобално

  • calendar_today Основана 1971
  • people_alt 350 служители
  • location_on Румъния / Букурещ, Слатина

За компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на МАТ - СТАР БГ ЕООД

За „МАТ СТАР БГ“ ЕООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Това уведомление описва как събираме и използваме личната Ви информация при кандидатстване за работа и подбор. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД).

„МАТ СТАР БГ“ ЕООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това уведомление.

Важно е да прочетете внимателно това и уведомление, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

I. Принципи за защита на данните
Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:
1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с целите и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени.

II. С каква информация разполагаме за Вас?
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
• Име, презиме, фамилия, адрес, телефон и имейл адрес;
• Дата на раждане;
• Пол;
• Образование
• Информация за трудовия стаж и професионалния Ви опит (включително заемани длъжности, работно време, стаж по специалността);


III. Как събираме Вашите лични данни?
Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на кандидатстване за работа и подбор. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като кандидат или чрез агенция за подбор на персонал. Понякога можем да получим лични данни и от трети лица – например бивши работодатели и др.


IV. Как ще използваме Вашите лични данни?
• Във връзка с настоящето Ви кандидатстване за работа;
• За осъществяване на подбор;


V. Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни,като ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация.

VI. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, а именно 30 дни.
нас,
VII. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване
Вашето задължение да ни уведомите за промяна
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.
Вашите права във връзка с личните Ви данни:
• Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
• Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
• Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
• Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
• Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с:
Длъжностно лице по защита на личните данни -Мария Недкова;
Телефон :070020230
Имейл: office@matstar.bg

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните,
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр.София 1592, бул.Проф.Цветан Лазаров 2
Телефон:029153518
e-mail:kzld@goverment.bg


VIII. Право да оттеглите съгласието си
В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с Длъжностно лице по защита на личните данни.
След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.


XVI. Промени на това известие
Запазваме си правото да променяме и актуализираме това уведомление по всяко време. Ще Ви предоставим ново уведомление всеки път, когато предприемем промени.