ЗГУРА - М ЕООД
Образование, научна дейност, Организации с нестопанска цел Служители: 9; Градове: Plovdiv; Година на основаване: 2001; Придобивки:  frequent travel abroad for a short period;    multicultiral enviroment;  


ЗГУРА - М ЕООД

За компанията
 

 

Асоциация "Мария Кюри" е нестопанска, неправителствена организация със седалище в гр. Пловдив. Основната дейност на Асоциацията е насочена към хора с увреждания, възрастни над 55 години и други лица в неравностойно положение. 
Ние притежаваме експертиза в сферата на:
• създаване, управление, координация и външна оценка на национални и международни проекти и инициативи;
• разработване и прилагане на програми в областта на менторинга, коучинга, дистанционно и електронно обучение;
• кариерно консултиране;
• обучения за преквалификация и ключови компетенции;
• създаване на уеб ресурси и платформи за достъпно учене в интегрирана учебна среда;
• разработване и прилагане на стратегии в помощ на обучители и преподаватели в сферата на формалното и неформалното обучение;
• разработване на инструменти за подобряване на умения за търсене на работа и активно поведение на пазара на труда;
• консултации и обучения за работодатели в областта на достъпната среда и взаимодействие и активна комуникация със служители и клиенти с увреждания;
• създаване на електронни обучителни игри;
• психологически инструментариум за професионалисти работещи с деца и младежи от уязвими групи;
• разработване на инструментариум за уеб и мобилна достъпност на сайтове и услуги;

Ние работим и в сферата на валидирането на неформални учебни практики и обучението за безработни лица (главно хора с увреждания) със специален акцент върху информационните технологии, интернет и мобилни приложения. 

Кариера в компанията
  • Динамична, междукултурна и интернационална среда
  • иновации в областта на образованието и проф.обучение
  • информационни техлогии
  • мултилингвистичен екип
Контакти
ЗГУРА - М ЕООД
ЕИК: 115573761
Адрес: гр.Пловдив, ул "Найден Геров"6
Телефон: 0888624500
 www.marie-curie-bg.org
Искам да получавам известия за новите обяви от ЗГУРА - М ЕООД по имейл. Email:  
Корпортивен профил на ЗГУРА - М ЕООД в Jobs.bg. ©2020