ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
Инженеринг, доставка и изграждане на фотоволтаични централи Градове в България: Благоевград, София; В България от: 1998; Държави/градове извън България: Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Япония, MENA; Година на основаване: 1998;


ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД

За компанията
Какво правим?

Хидроенергийна компания е българска компания, която разработва и предлага пълен инженеринг, изграждане и експлоатация на водноелектрически централи, както и електроенергия от възобновяеми източници, управление на горското стопанство, както и повишаване на ефективността на обществените активи и мрежи. Компанията извършва експлоатация и поддръжка на част от водноелектрически централи, които са изградени на територията на България.

На международно равнище ние сме сред водещите компании в изграждането на Фотоволтаични, хидро и вятърни централи, и осъществяваме пълен мениджмънта и поддръжката им.

На къде вървим?

Нашите цели включват превръщането ни в предпочитан изпълнител в проектирането, изграждането и поддържането на фотоволтаични централи на световно ниво и в желано място за реализация на най-добрите професионалисти в сферата.
Кариера в компанията

Нашият екип е нашето богатство. Ние създаваме устойчиви работни места и предвиждаме бъдещите изисквания за умения.

Предоставяме  възможности за нашите служители да развиват своите умения и знания, за да изградят тяхната пригодност за заетост в дългосрочен план.

Грижим се за защита на здравето и безопасността на всеки служител.

Предлагаме надеждна среда, която подкрепя предприемаческия дух, гъвкавост и работа в екип.

Нашите служители имат възможността да  се развиват в международна, диверсифицирана среда, в която всеки един от тях е уважаван и насърчаван да изрази своята гледна точка.

Справедливо възнаграждаваме тяхното представяне и даваме възможност всеки да покаже и усъвършенства силните си страни.

Насърчаваме ефективен вътрешно-корпоративен диалог.

Отделяме специално внимание в развитието на човешкия капитал, на управление на промените и взаимното сътрудничество. Поемаме ангажимент за прогресивното обучение  на мениджъри и служители, така че те постоянно да обогатяват своите умения в управление на процеси и ресурси и в посрещане нуждите на нашите клиенти.

 
Контакти
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
ЕИК: 202909921
Искам да получавам известия за новите обяви от ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД по имейл. Email:  
Всички обяви на ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
21.07.20 София
27.07.20 София
1 - 2 от 2
Корпортивен профил на ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД в Jobs.bg. ©2020