APS Bulgaria Ltd.
Банки и кредитиране, Счетоводство/Финанси, Друго


APS Bulgaria Ltd.

За компанията
APS е водеща компания в инвестирането, управлението и възстановяването на кредитни портфейли и недвижими имоти в Централна и Югоизточна Европа. Основана през 2004 г., компанията е със седалище в Прага, Чехия.

APS предоставя цялостни услуги в областта на инвестиционното консултиране и управление на обслужвани и необслужвани кредитни портфейли, както и управление на активи. Чрез своите над 850 експерти  предоставя услуги в 15 европейски държави и Азия. APS управлява активи с обща номинална стойност над 8,1 милиарда евро и предоставя ексклузивни инвестиционни консултации на четири инвестиционни фонда, както и на признати институционални инвеститори. От 2013 г. APS е официален партньор на Международната финансова корпорация (IFC), член на Световната банка.

APS is a leading company in investment, management, and recovery of loan portfolios and real estate within Central and South-Eastern Europe. Founded in 2004, the company is headquartered in Prague, Czech Republic.

APS provides comprehensive services in investment advisory and recovery management for non-performing and performing loan portfolios as well as asset management.
Through its more than 850 experts, it provides services in 15 European countries and Asia.
APS manages assets with a total nominal value of more than €8.1 billion and provides exclusive investment advisory to four investments vehicles as well as recognized institutional investors.
Since 2013, APS has been an official partner of the International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank.
Кариера в компанията
Как може да спечелите, работейки с нас:
·         Ще натрупате или обогатите вече съществуващия Ви опит при работа с клиенти
·         Ще имате възможност  да работите по стандарти, развити и приложени в цяла Европа 
·         Ще имате стабилен и отговорен работодател, които да Ви предложи обучение и шанс за развитие, не само в България, но и в 15 държави в Централна, Източна Европа и Азия. 
Контакти
APS Bulgaria Ltd.
ЕИК: 202604987
Адрес: бул. България 81В
София 1404
Телефон: +359 2 850 43 55
 www.aps-holding.com
Искам да получавам известия за новите обяви от APS Bulgaria Ltd. по имейл. Email:  
Корпортивен профил на APS Bulgaria Ltd. в Jobs.bg. ©2020