Делойт България ЕООД
Бизнес, консултантски услуги, Правни и юридически услуги, Счетоводство/Финанси

Делойт България ЕООД

За компанията
Deloitte Touche Tohmatsu is an organization of member firms devoted to excellence in providing professional services and advice. The firm was founded in 1845 by William Deloitte, who established his audit practice in London. The company in Bulgaria was established in 1992 and ever since we have been building a firm that provides our clients a unique combination of international experience and local proficiency and knowledge.

Our mission is to make an impact that matters. This have been Deloitte’s focus for the last 175 years and will be a beacon for our people, our clients, and our community partners for the next 175.

We help our clients awaken their full potential by identifying opportunities where others don’t. Deloitte is reshaping both the business and technology landscape. From audit and assurance and tax consulting to technology, cyber or legal to name a few. We are delivering end-to-end improvement programmes, turning disruption into opportunity, and redesigning the art of Audit through automation.

------------

Делойт Туш Томацу Лимитид е организация от фирми-членове, посветени на високи постижения в предоставянето на професионални съвети и услуги. Компанията ни е основана през 1845 г. от Уилям Делойт, който открива своята одитна практика в Лондон. Практиката ни в България е създадена през 1992 г. и оттогава изграждаме фирма, която предоставя на нашите клиенти уникална комбинация от международен опит и местни умения и знания.

Нашата мисия е да оставим значим отпечатък в обществото. Тя e фокусът на Делойт през последните 175 години и ще бъде водеща за нашите служители, нашите клиенти и нашите обществени партньори и през следващите 175.

Ние помагаме на нашите клиенти да развият пълния си потенциал, като идентифицираме възможности, които останалите не виждат. Делойт променя както бизнес, така и технологичния пейзаж. От одит и данъчни консултации до технологии, кибер сигурност или юридически консултации – това са само част от областите, които обхващаме с дейността си. Специалистите ни работят върху end-to-end програми за клиентите си, като превръщат недостатъците им във възможности и препроектират изкуството на одита чрез автоматизация.
Кариера в компанията
Consider becoming part of our world. A place for those who know that imagination, ingenuity and solution finding are what humans are made of. We offer life-changing careers and professional qualifications, for those who set no limits to their dreams and ambitions.

------------

Станете част от нашия свят! Място за тези, които знаят, че въображението, изобретателността и намирането на решение са това, от което са направени хората. Ние предлагаме променящи живота кариери и професионални квалификации за тези, които не поставят граници на своите мечти и амбиции.
Контакти
Делойт България ЕООД
ЕИК: 040450884
Адрес: 103, Al. Stambolijski Blvd.
Sofia Tower (Mall of Sofia)
Sofia 1303
Телефон: 02/ 802 33 00
Fax: 02/ 802 33 50
 www.deloitte.bg
Политика за защита на личните данни на Делойт България ЕООД

Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Делойт България ЕООД
Искам да получавам известия за новите обяви от Делойт България ЕООД по имейл. Email:  
Корпортивен профил на Делойт България ЕООД в Jobs.bg. ©2020