Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти ДП
Друго


Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти ДП

За компанията
НКСИП е създадена през 2011 г. с изменение на Закона за пътищата, обнародвано в ДВ бр. 55 / 2011 г. Компанията е държавно предприятие на пряко подчинение на Министъра на регионалното развитие. Министърът на регионалното развитие назначава изпълнителен директор и членове на управителния съвет, и приема правилник за устройството, структурата и дейността на компанията.

В съответствие с чл. 28б (1) от Закона за пътищата НКСИП има за основна цел успешното и ефективно финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море”.

Основните функции на НКСИП включват:
- организиране и управление на всички дейности, необходими за реализиране на проектите;
- извършване на дейности, свързани с принудително отчуждаване на имоти за изграждане на проектите;
- изготвяне на проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи от Оперативна програма „Транспорт” и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите и изграждане на пътищата;
- провеждане на обществените поръчки за реализация на проектите;
- възлагане на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането или от инвестиционното проектиране;
- участие съвместно с АПИ във формулирането на инвестиционните планове и програми в пътния сектор.
Контакти
Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти ДП
ЕИК: 202062287
Адрес: София, бул. "Цар Борис ІІІ" 215
Телефон: 0884 42 07 51
 www.ncsip.bg
Искам да получавам известия за новите обяви от Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти ДП по имейл. Email:  
Корпортивен профил на Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти ДП в Jobs.bg. ©2019