БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД / Актавис Оперейшънс
Фармация


БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД / Актавис Оперейшънс

За компанията

Актавис на международно ниво и в България е вече част от групата Тева Фармасютикълс, която е най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Обединената компания се стреми да улесни достъпа до висококачествено лечение за хората по света на всички етапи от техния живот като разработва, произвежда и предлага достъпни генерични лекарства, иновативни и специализирани фармацевтични продукти.

В България обединената компания е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с над 2200 отдадени професионалисти, заети в производствената, търговската част и корпоративни функции. Стреми се да осигурява работна среда, която развива професионализма чрез разнообразни програми за обучение и обогатява личния живот на своите служители с редица социални придобивки.

Производствената част на компанията е представена от два модерни завода в градовете Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за фармацевтично производство.

Кариера в компанията

Успехът на Актавис зависи от всеки един служител на компанията, който реагира бързо, мисли задълбочено, полага усилия и работи ефективно. 

Корпоративна култура Актавис има силни амбиции. Ние сме твърдо решени да станем една от водещите генерични компании в света, което означава, че Групата преследва успехите и винаги се старае да постигне повече. Екипът на Актавис отразява този начин на мислене, като непрестанно търси нови възможности и преодолява трудности, за да предложи на клиентите ни нещо по-ново, по-добро, по-надеждно, на по-добра цена. Ето защо всички ние сме готови да положим извънредни усилия, за да спечелим нашите клиенти и тяхното уважение.

Комуникация В Актавис смятаме, че отвореното и ефективно общуване е в ключово за нашия успех. Използвайки различни комуникационни канали и лични срещи, ние целим да информираме хората за новостите в нашето развитие и да разясним ролята на всеки един служител. Ние насърчаваме споделянето на опит и идеи както на различни нива в организацията, така и между различните структури по света, за да стимулираме креативност и да прилагаме най-добрите практики в рамките на Групата. Корпоративният бюлетин „ACT Together” се разпространява до всички и е достъпен от всички подразделения на компанията по света.

Обучение & Развитие Групата непрекъснато осигурява обучения за своите служители, чрез които да могат да покажат най-доброто от своите възможности. Гордеем се, че можем да предоставим отлични възможности на тези, които имат желание да развият кариерата си. Нещо повече – в допълнение към професионалните обучения Актавис Академия предоставя вътрешнофирмени обучения и програми за развитие на нашите служители.

Равни възможности Осигуряването на равни възможности за всички служители е основен принцип за Актавис. Наемането на работа в компанията се основава единствено на персоналните умения и квалификация на съответния кандидат, без дискриминация по отношение на религия, пол, възраст, раса, националност и др. Принципът за равни за всички служители се прилага към всички процедури, отнасящи се до наемането на персонал, определяне на компенсации, придобивки, оценка на представянето, развитие и др.

Безопасност и здраве Актавис е ангажирана да управлява бизнеса си по безопасен и отговорен начин, който предпазва околната среда и насърчава здравето и благополучието на всичките си служители и общностите, където компанията оперира. Актавис държи на високите стандарти за здраве и безопасност, които са задължителни за всички производствени звена и търговски поделения на Групата.

Контакти
БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД / Актавис Оперейшънс
ЕИК: 819364374
Адрес: България
гр. Дупница 2600, обл. Кюстендил
община Дупница
ул. "Самоковско шосе" №3
 www.actavis.bg
Политика за защита на личните данни на БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД / Актавис Оперейшънс

Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД / Актавис Оперейшънс
Искам да получавам известия за новите обяви от БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД / Актавис Оперейшънс по имейл. Email:  
Корпортивен профил на БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД / Актавис Оперейшънс в Jobs.bg. ©2020