СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
Организации с нестопанска цел


СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

За компанията
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е
неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.
Камарата е национално призната организация на работодателите и
участва със свои представители в работата на всички национални
консултативни съвети, надзорни и управителни органи на държавни
обществени институции.

БСК е единствената българска бизнес организация, член на
BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от
конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските
фирми и работодатели на европейско ниво.

Камарата участва активно в работата на Международната организация на
работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO),
Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на
работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред
учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на
предприемачите (UBCCE).

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални
работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа,
Азия, Америка и Африка.

В БСК членуват повече от 40 000 юридически лица, обединени в
браншови и регионални бизнес организации. Членуващите в БСК фирми
формират съществена част от брутния вътрешен продукт на страната и
създават преобладаващия брой работни места в реалната икономика.

БСК разполага с добре развита матрична структура и обединява, от една
страна – браншови организации, покриващи целия спектър на
икономиката, а от друга – регионални структури, кореспондиращи на
административното деление на страната.

Структурата на БСК включва повече от 120 браншови организации, по-
голямата част от които членуват в съответните европейски браншови
структури. Те са активни участници в секторния социален диалог и са
страна по действащите в България браншови колективни трудови
договори.
Наши колективни членове са, също така, Централният кооперативен съюз,
Централният съюз на трудовопроизводителните кооперации, Асоциацията
на индустриалния капитал в България, Съветът на българските аграрни
организации, Конфедерация „Съюз на българската индустрия”,
Българската академия на науките, университети и научно-технически
съюзи.

На териториален принцип БСК е изградила мрежа от регионални и
общински организации във всички областни и в голяма част от общинските
центрове. На локално ниво функционират още над 100 местни сдружения
на бизнеса. Мрежата се развива динамично във времето и броят на
общинските и местни организации непрекъснато расте. Териториалните
структури на БСК участват активно в социалния диалог на регионално
ниво, както и в работата на съветите за регионално развитие.
Контакти
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
ЕИК: 831391124
Адрес: 1000, София;
ул. Алабин 16-20
Телефон: 029320928
Fax: 029872604
 www.bia-bg.com
Искам да получавам известия за новите обяви от СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС по имейл. Email:  
Всички обяви на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
20.11.19 София; Заплата от 600 до 640 BGN (Бруто)
1 - 1 от 1
Корпортивен профил на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС в Jobs.bg. ©2019