ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА - СОФИЯ
Организации с нестопанска цел Градове: София, Благоевград; Година на основаване: 2004;


ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА - СОФИЯ

За компанията
Глобална инициатива в психиатрията-София (ГИП-София) е създадена през септември 2002 година  като регионален офис на ГИП-Холандия за страните от Централна и Източна Европа и оттогава до днес работи активно за реформиране на психично-здравната система и повишаване качеството на живот на хората, живеещи с психична болест в региона. Регистрирана първоначално като търговско представителство на ГИП-Холандия, през декември 2004 година ГИП-София бе пререгистрирана като независима организация (фондация в обществена полза).

 

ГИП-София има доказан опит в: подкрепа на правителства от Югоизточна Европа в създаване на политики в областта на психичното здраве; създаване и приложение на политики за психично здраве на национално и общинско ниво; управлението на процеса на планиране и изграждане на психично-здравни услуги в общността; подкрепа на инициативи за овластяване на потребители на психично-здравни услуги и др. уязвими групи хора и включването им в общността; разработване  на антистигма програми и кампании, работа с медии; работа с доброволци; разработване на обучителни програми, провеждане на обучения и превод на литература; работа за намаляване на уязвимостта към ХИВ/ СПИН  на младите хора в най-голям риск чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към тях и др.

 

Организацията е инициатор и координатор на изграждането на първия в България комплекс за психично-здравни услуги в общността (Благоевград, 2005-2008) и на първия за столицата Комплекс за психично-здравни услуги в район Слатина (2008 - 2009). Създадените услуги получават финансиране като държавно-делегирани дейности през бюджета на съответните общини и по този начин устойчивостта им е подсигурена.

 

Понастоящем управлението на защитеното жилище и дневният център за хора с психични увреждания в гр. София е възложено на ГИП-София.


Бидейки сред най-големите доставчици на услуги за хора с психично-здравни трудности в страната, към момента сме единствената организация в България, която използва подхода „социална работа на терен”, ръководени от принципа: „Ако хората не са в състояние, по една или друга причина, да отидат до социалните и здравните служби, то службите ще отидат при тях.”

 

Понастоящем в гр. София предоставяме грижа за повече от 100 лица, функциониращи по периферията на обществото, в риск от изпадане или вече оказали се извън социалните структури и системи за оказване на помощ и подкрепа. В обсега на работата са и онези, които се грижат за тях - близки и роднини, и други индивиди от непосредственото им обкръжение. Програмата ни за активна грижа в общността се осъществява от екипи – тандеми между помагащ професионалист и „експерт от опит, социално включване” – професия, която ГИП-София въвежда в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2013 г. и благодарение на която организацията осигурява заетост на средно 5 лица от уязвими групи във всеки един момент.

 

Социалното ни предприятие пералня „Зелена” вече пета година осигурява възможност за стаж и работа на хора с  увреждания.


От 2009г., осъзнавайки трансформиращия потенциал на средното училище, сме  ангажирани с  темата за глобалното образование и работим по национални и международни инициативи, свързани с: разработване на методически насоки, дидактични материали; провеждане обучения, лекции, семинари; работа с ученици,  младежи, училищни настоятелства, местни общности, местна и централна власт. От 2012г. съвместно с БПМР организираме годишни национални конференции за глобално образование. Партнираме си  с университети и с центровете за продължаваща квалификация на учителите.
Контакти
ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА - СОФИЯ
ЕИК: 131371218
Адрес: гр.София, ул.Мальовица №1
Телефон: 987 78 75
Fax: 980 93 68
Искам да получавам известия за новите обяви от ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА - СОФИЯ по имейл. Email:  
Всички обяви на ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА - СОФИЯ
13.07.20 София
1 - 1 от 1
Корпортивен профил на ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА - СОФИЯ в Jobs.bg. ©2020