МИЛДЕЙ ЕООД
Милдей предлага на бизнеса в Република България консултантски услуги по организационно развитие и управление на персонала. Градове: Стара Загора и оперативни офиси в страната по проекти; Година на основаване: 1994;


МИЛДЕЙ ЕООД

За компанията
Милдей от началото на 90 години на миналия век предлага на бизнеса в Република България, административен, организационен, финансово 
счетоводен и HR-кадрови консултинг.

Милдей е специализирана консултантска компания по:

Управление на персонала, а именно изграждане при клиента на професионална система за управление на човешките ресурси (HR) от над 20
модула всичко за персонала съгласно изискванията на ISO, това включва преглед създаване на кадрова политика, длъжности, подбор и реподбор, атестации, адаптации на новоназначените кадри, квалификационно
развитие и обучения, европейски стандарти, инструкции и предложения за по-добри производствени практики, системи за мотивация и заплащане на труда, социално - психологически изследвания, груповодинамични психо тренинги, оформяне на работната среда, управление взаимоотношенията в екипите, редица неща по фирмената корпоративна култура, кризисни
ситуации с персонала, здравна и психологическа профилактика на персонала и др.

Организационно развитие - учредяване, трансформиране или закриване на бизнес, представителства, офиси, или други структури на територията на Република България (София, Пловдив, Ямбол, Карнобат, Бургас, Варна,
Добрич, Силистра, Русе, Плевен, Монтана), повишаване конкурентоспособността чрез планиране, организиране, ръководене и контрол на фирмените дейности и ресурси, повишаване
производителността на труда в интегрирана система с мотивацията и заплащането на персонала.
Кариера в компанията
"МИЛДЕЙ" чрез организираните и провеждани конкурси и подбори на квалифицирани кадри само по поръчка на Работодатели по конкретни работни места предимно за ръководни, офис длъжности и специалисти дава чудесна възможност за Вашата трудова кариера. 
 
Контакти
МИЛДЕЙ ЕООД
ЕИК: 833120901
Адрес: 6000 Стара Загора ул. "Госп. Михайловски" 53, ет 2. ап.4
Телефон: +359888375027
 http://www.milday.net
Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - МИЛДЕЙ ЕООД
Искам да получавам известия за новите обяви от МИЛДЕЙ ЕООД по имейл. Email:  
Корпортивен профил на МИЛДЕЙ ЕООД в Jobs.bg. ©2020