ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Архитектура и строителство


ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

За компанията

"Трейс Груп Холд" АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата,  околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сгради.  В пазарния му дял влизат инвестиции, външна търговия и логистика.  

"Трейс Груп Холд" АД е публично дружество от месец декември 2007 година. Член е на Камарата на строителите в България, на Българската браншова камара „Пътища”, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Българската търговско-промишлена палата.

Кариера в компанията

Ръководството на „Трейс Груп Холд” АД е убедено, че успехът на структурата минава през личния успех на всеки наш служител. Това е водещата максима на политиката на организацията в областта на човешките ресурси. Съвременните изисквания на пазара на строителния бизнес са високо качество на строителството, изпълнение на сроковете на договорите при оптимално ниска цена за инвеститора. Тези изисквания, съчетани със повишения обществен интерес към инфраструктурните проекти и разходването на обществени средства за тях, налагат разгръщането на мащабна кадрова политика в „Трейс Груп Холд” АД за правилен подбор, обучение и развитие на  необходимите работници, служители и ръководители. Политиката е в холдинга и дружествата му да работят най-добрите специалисти.Срещу това „Трейс Груп Холд” АД предлага:

  • много добри условия на труд;
  • много добра организация на работа;
  • реална възможност за професионално и кариерно развитие;
  • над средните за бранша нива на възнаграждение.

Пазарните реалности изискват умениe да се създават различни по обем звена за различните обекти. Холдингът има изключителен опит в създаването и управлението на работещи екипи, обособени за отделни значими обекти или в новорегистрирани дружества, които успешно решават поставените им задачи и утвърждават авторитета на дружеството и холдинга, като сериозен и отговорен партньор на държавните, общинските и частните  възложители и инвеститори.Мотивацията на всеки един служител е основна цел  на ръководството на холдинга и дружествата. Тя се постига с ясна стратегия за развитие на всеки от работника до мениджъра по няколко направления: 

  • професионалното развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията, както и тясна специализация за конкретните професионални области;
  • предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и придобиване на по-висока квалификация;
  • стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езици, работа със специализиран софтуер, внедряване на нови технологии, усвояване на нова техника;
  • стимулиране на иновативното мислене, което дава възможност на креативните хора да прилагат идеите си в практиката;
  • ръководството на холдинга и дружествата предоставят възможност на  всеки доказал се работник, служител и ръководител да се развива и израства кариерно в едно или друго наше дружество в рамките на групата, съобразено с личните и професионалните му интереси.
Контакти
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
ЕИК: 123682269
Адрес: гр. София,
ул. Никола Образописов 12
Телефон: 02/ 80 66 700, 80 66 701
Fax: 02/ 80 66 711
 www.tracebg.com
Искам да получавам известия за новите обяви от ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД по имейл. Email:  
Корпортивен профил на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД в Jobs.bg. ©2019