ЕЛ БАТ АД

Известия за новите обяви от ЕЛ БАТ АД

Работна среда

beach_access 20 - 25 дни годишен отпуск

Придобивки

  • workspace_premium Ваучери за храна
  • workspace_premium Безплатна храна по наредба № 11/2005 г.
ЕЛ БАТ АД
Основната дейност на ЕЛ БАТ АД е преработване и рециклиране на различни видове оловосъдържащи отпадъци и негодни за употреба оловни акумулаторни батерии до получаване на олово, оловни сплави и натриев сулфат.

В България

  • calendar_today От 1993
  • people_alt 220 служители
  • location_on гр. Долна баня, гр. София

Глобално

  • business Централа в гр. Долна баня
  • calendar_today Основана 1993

За компанията

Кариера в компанията

Лични данни
Политика за защита на личните данни на ЕЛ БАТ АД

Във връзка с участието ми в Процедура по подбор, предоставям съгласието си Ел Бат АД (наричано по-долу „Дружеството“) да съхранява личните ми данни в предоставената от мен автобиография.
С настоящата декларация давам изричното си съгласие Дружеството да запази така събраните данни в корпоративната база данни за период от шест месеца, съгласно Закона за защита на личните данни.*
Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
- правото да искам събраните за мен данни да бъдат унищожени;
- правото да оттегля предоставеното от мен с настоящата декларация съгласие по всяко време чрез писмено уведомление до Дружеството.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.*