Метром България ЕООД
Търговия, Фармация, Химия, горива и минно дело

Метром България ЕООД

За компанията
Metrohm AG е световен лидер в производството на прецизни инструменти за химически анализ. Metrohm е единствената фирма, осигуряваща пълен обхват от оборудване за йонен анализ:
  • титруване (потенциометрично и Karl Fischer);
  • волтаметрия;
  • йонна хроматография;
  • рН, йон метри и кондуктометри;
  • инструменти за измерване на стабилност;
  • NIR спектроскопия;
  • софтуер за апаратите и свързването им в мрежа.

В допълнение се предлагат периферни уреди, пълен набор от дозиращи устройства, сензори, колони за йонна хроматография и принадлежности за всички видове приложения. Обширен избор от решения за автоматизация допълват офертата на Metrohm.
Metrohm Applikon предоставя пълен набор анализатори за ON-line и AT-line приложения.
Metrohm Autolab произвежда потенциостат/галваностати, предназначени за широк кръг електрохимични приложения, модули за доокомплектовка, софтуер и принадлежности.

Нашите клиенти са добре известни фирми от всички сектори на промишлеността, като химия, нефтохимия, фармация, автомобилостроене и хранително-вкусова индустрия. Електронната промишленост, екологията, металургията, както и научните изследвания са допълнителни области, в които нашите аналитични инструменти осигуряват много точни резултати.
Контакти
Метром България ЕООД
ЕИК: 200881220
Телефон: 029534064
Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Метром България ЕООД
Искам да получавам известия за новите обяви от Метром България ЕООД по имейл. Email:  
Всички обяви на Метром България ЕООД
16.09.19 София
1 - 1 от 1
Корпортивен профил на Метром България ЕООД в Jobs.bg. ©2019