АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Държавна администрация

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

За компанията
  Агенция „Митници“ е централизирана административна структура към министъра на финансите, както директорът на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите. Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е администратор.

Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и в териториални дирекции: ТД Тракийска, ТД Югозападна, ТД Дунавска, ТД Северна морска и ТД Южна морска.
Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване", Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност" и 3 дирекции специализирана администрация, инспекторат и звено за вътрешен одит.
Кариера в компанията
   Агенция "Митници" е една от най-старите държавни институции в България с утвърдени традиции, стабилна организационна среда и корпоративна култура, характеризираща се с професионализъм, уважение и толерантност.
  Приветстваме искрено желаещите да обвържат професионалната си реализация с нашата организация и вярваме, че работата при нас ще Ви даде възможност за професионално израстване и кариера. 
Контакти
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
ЕИК: 000627597
Адрес: гр. София
ул. "Г. С. Раковски" № 47
Телефон: 02 9859/ 4534, 4206, 4024, 4068, 4348
 www.customs.bg
Искам да получавам известия за новите обяви от АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ по имейл. Email:  
Корпортивен профил на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ в Jobs.bg. ©2019