Новател ЕООД
Информационни технологии, Телекомуникации

Новател ЕООД

За компанията
„Новател“ ЕООД е основана в края на 2004 г. като българското подразделение на една от най-големите европейски телекомуникационни компании - Deutsche Telekom Group, предлагаща конкурентна алтернатива в областта на телекомуникациите по целия свят. Нашата мисия е да превърнем информацията в идеа, а градове в интелигентни такива, като изградим дигиталния гръбнак, който помага за стимулиране на местните икономики и общности. Дългосрочният фокус на групата върху защитата на данните, поверителността и киберсигурността, ни направи водещ доставчик на сигурност в Западна и Централна Европа.


Новател управлява голяма, напълно своя, високотехнологична оптична мрежа с 39 PoP в България. Като част от Deutsche Telekom Group, ние се придържаме към най-високите стандарти в бранша, независимо дали става въпрос за операции, поддръжка или клиентско обслужване.

Базирана на обширен международен опит и солидни компетенции, Новател предлага телекомуникационни услуги на конкурентни цени, главно за бизнес партньори и интернет доставчици в Югоизточна Европа.

Deutsche Telekom е една от водещите компании за интегрирани телекомуникации с приблизително 129 млн мобилни клиенти, 36 млн фиксирани линии и повече от 16 млн интернет линии. Продуктовото им портфолио включва фиксирани мрежи, интернет мрежи, мобилни комуникации и IPTV продукти и услуги за потребители, както и информационни и комуникационни технологии (ICT) решения за бизнес и корпоративни клиенти.

Deutsche Telekom присъства в над 50 държави. Има над 247 000 служители по целия свят, като генерираният приход за 2010 е 62.4 млрд евро, почти половината от които извън Германия.

 ------------------

Novatel was established in the end 2004 as the Bulgarian subdivision of one of the largest European telecommunication companies - Deutsche Telekom Group, offering a competitive alternative in the field of telecommunications worldwide. Our mission is to turn data into insights and cities into smart cities by building the digital backbone that helps boost local economies and communities. The group’s long-term focus on data protection, privacy and cybersecurity has made us the leading security provider in Western and Central Europe. 

Novatel operates extensive, fully-owned, leading-technology regional fiber optics network with 39 PoPs across Bulgaria. As a part of Deutsche Telekom group we stick to the highest industry standards in operations, maintenance and customer service.

Based on the extensive international experience and the solid competences and capabilities of our group, Novatel provides telecommunication services at competitive prices primarily for business partners and Internet service providers in the South Eastern European region.

Deutsche Telekom is one of the world’s leading integrated telecommunications companies, with approximately 129 million mobile customers, 36 million fixed-network lines, and more than 16 million broadband lines. The product porfolio includes fixed-network/broadband, mobile communications, Internet, and IPTV products and services for consumers, and information and communication technology (ICT) solutions for business and corporate customers.

Deutsche Telekom is present in around 50 countries. With a staff of some 247,000 employees throughout the world, the generated revenue of 2010 is EUR 62.4, over half of it outside Germany.

 
Контакти
Новател ЕООД
ЕИК: 131301643
Адрес: София 1309 ул. "Кукуш" №2, сграда "Сименс", ет.1, офис 102
Телефон: +35929860405
Fax: +35929860406
 www.novatel.bg
Искам да получавам известия за новите обяви от Новател ЕООД по имейл. Email:  
Корпортивен профил на Новател ЕООД в Jobs.bg. ©2020