СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
Организации с нестопанска цел


СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
За компанията
Български хелзинкски комитет е независима неправителствена организация за защита правата на човека, като акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени. Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост. БХК предлага безплатна правна помощ на жертви на нарушени човешки права под формата на консултации или чрез поемане на дела пред вътрешните или международните съдилища.
Контакти
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
ЕИК: 831091447
Адрес: ул. "Върбица" 7, ет. 4, София 1504
Телефон: 02 9440670
Fax: 0884185968
 http://www.bghelsinki.org
Искам да получавам известия за новите обяви от СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ по имейл. Email:  
Корпортивен профил на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ в Jobs.bg. ©2018